Diskussionsøvelser

Med denne øvelsestype kan I diskutere dagens tema. Diskussionsøvelserne sætter refleksion i gang – enten individuelt, i grupper eller i plenum. Inddrag øvelserne på netværksmødet efter lyst, tid og behov.

Speed speak

Velegnet til at komme i dybden med et emne efter et oplæg. Øvelsen laves i minigrupper. Varighed: ca. 10-15 minutter.

Motivation: Øvelsen er god til at starte en diskussion i mini­grupper, hvor formålet er at reflektere grundigt over dagens tema. Formålet er en styret form for sparring, hvor udveksling af synspunkter, erfaringer og ideer tager form.

Introduktion

 1. Udpeg én tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)
 2. Deltagerne fordeler sig i grupper på ca. 5 personer. Hver gruppe vælger en bordformand og en sekretær – resten i gruppen er “rokerende” deltagere. Det er bordformandens ansvar at holde samtalen kørende ved at stille spørgsmål. Det er sekretærens ansvar at nedskrive samtalens hovedpointer.
 3. Gruppen – inklusiv bordformand og sekretær – har nu 5 minutter til at tale om netværksmødets tema.
 4. Når de 5 minutter er gået, bliver bordformanden og sekretæ­ren siddende på deres pladser, og de “rokerende” deltagere sætter sig nu ved en ny bordformand og sekretær.
 5. I de nye grupper påbegyndes en ny samtale med udgangs­punkt i pointerne fra samtalen i de “gamle” grupper – hvad blev der talt om i grupperne? Alle deltager i diskussionen.
 6. Øvelsen gentages indtil de “rokerende” deltagere har været ved alle bordformænd og sekretærer.
 7. Der samles op på de vigtigste pointer i plenum.

 

Tænk tema

Velegnet til refleksionsstarter før et oplæg. Øvelsen laves først individuelt men følges op i plenum. Varighed: 3 minutter inden oplægget og 10 minutter efter oplægget.

Motivation: Øvelsen giver deltagerne mulighed for at stille skarpt på egne forventninger til dagens tema. Deltagerne får dermed lejlighed til at sætte deres præg på mødets diskussion.

Introduktion

 1. Udpeg én tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)
 2. Deltagerne har 3 minutters stilhed til at nedskrive minimum et spørgsmål, som de ønsker belyst i forbindelse med dagens tema
 3. Alle folder deres spørgsmål sammen og lader dem ligge foran sig
 4. Oplægget holdes
 5. Alle de tanker, som deltagerne gjorde sig inden oplægget, læses højt. Er der noget, der ikke er blevet berørt?
 6. Diskuter i plenum

Flere redskaber til netværk