Evalueringsøvelser

Denne øvelsestype kan hjælpe med at reflektere over selve netværket. Evalueringsøvelserne kan igangsætte en debat om, hvordan netværket fungerer, og om der er behov for justeringer. Øvelserne kan inddrages på netværksmødet efter lyst, tid og behov.

Hesteskoen

Velegnet til at skabe en diskussion om selve netværket eller om et konkret netværksmøde. Øvelsen laves i plenum. Varighed: 5-10 minutter.

Motivation: Øvelsen giver mulighed for at tage temperaturen på netværket og dermed diskutere tingenes tilstand. Deltagerne får lejlighed til at reflektere over deres grad af tilfredshed og behovet for forbedringer. En god og illustrativ øvelse til at få refleksioner om netværket frem i lyset og skabe ny energi i rummet.

Forberedelse: medbring et langt reb.

   

Introduktion

 1. Udpeg en tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)
 2. Læg et reb ud på gulvet og form det som en hestesko. Den ene ende af torvet betyder “Fuld tilfredshed” og torvets an­den ende betyder “Under al kritik”.
 3. Deltagerne bliver enige om, hvad der evalueres, og placerer sig ved torvet i forhold til graden af tilfredshed.
 4. Deltagerne forklarer herefter, hvorfor de har placeret sig, der hvor de har.
 5. Øvelsen kan gentages efter behov.

Evalueringen kan gentages med forskellige spørgsmål:

 • Min oplevelse af netværksmødet
 • Mit samlede udbytte af netværksforløbet
 • Min interesse for at fortsætte i netværket, som alt forløber nu
 • Netværkets evne til at inspirere og udfordre deltagerne
 • Netværkets arbejdsfordeling

 

 

Evalueringspunktet

Velegnet til at afklare, hvorvidt der er behov for justeringer i netværket. Øvelsen laves i plenum. Varighed: ca. 15 minutter.

Motivation: Øvelsen giver anledning til at diskutere selve net­værket ud fra de evalueringspunkter, som deltagerne selv finder nødvendige.

Introduktion

 1. Udpeg en tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)
 2. Alle har 2 minutter til at skrive et eller to evalueringspunk­ter på en seddel, som de synes, det kunne være fornuftigt at evaluere. Eksempler på evalueringspunkter kan være.
  – Er der fortrolighed i netværket?
  – Er vi enige om netværksgruppens fokus?
  – Føler jeg, jeg har et klart udbytte af netværket?
  – Respekterer alle netværkets kontrakt?
 3. Når alle har skrevet et evalueringspunkt på en seddel, samles deltagernes sedler, de blandes og trækkes herefter igen tilfæl­digt af en deltager, som læser evalueringspunktet højt.
 4. I plenum evaluerer deltagerne netværket ud fra de forskellige evalueringspunkter. Er der behov for forandringer i netværket?

 

 

Flere redskaber til netværk