Trivsel via anerkendelse

Sådan kan du bruge en anerkendende tilgang til at skabe en anerkendelseskultur og øget trivsel.

En anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og lade sig inspirere af det.

BrancheFællesskabet Arbejdsmiljø er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om at udvikle information, inspiration og vejledning til at skabe gode arbejdspladser.

BrancheFællesskabet Arbejdsmiljø har lavet publikation om at styrke trivslen gennem anerkendelse. Publikationen indeholder en række øvelser, som du frit kan bruge.

Læs mere HER!

BrancheFælleskabet Arbejdsmiljø udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan handle og forebygge lokalt. BFA præsenterer for eksempel forebyggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejdspladser og på forskning.