Forhåndsaftaler

Lederforeningen indgår ofte forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for ledere. Disse forhåndsaftaler finder du her.

På arbejdspladser, hvor flere ledende sygeplejersker er ansat, er der med mange kommuner, regionale institutioner og selvejende institutioner indgået forhåndsaftaler, som har fastlagt lønvilkår for eksempelvis særlige funktioner og kompetencer. Aftalerne er tillæg til de lønindplaceringer, der er aftalt i overenskomsten.

På arbejdspladser, hvor der kun er få ledere, vil der ofte være indgået individuelle lønaftaler, som ikke fremgår af hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte en ledelseskonsulent, hvis du vil vide hvilke aftaler der findes for din arbejdsplads.

Forhåndsaftaler for ledere

Kommunale forhåndsaftaler

Regionale forhåndsaftaler

Region Hovedstaden

Vinterpakkeaftaler - december 2021

Vinterpakke_Region_Hovedstaden_Aftale 
Vinterpakke_Region_Hovedstaden_Tiltrædelsesaftale_Lederforeningen

Øvrige forhåndsaftaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker og -radiografer - Kompleksitet i stilling - 5-10 point

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker og -radiografer - Kompleksitet i stilling - over 10 point

Bispebjerg Hospital - Afdelingssygeplejersker med specialuddannelse indenfor anæstesiologisk/intensiv sygepleje

Bispebjerg Hospital - Afdelingssygeplejersker i Afdeling Z med efteruddannelse som anæstesisygeplejerske

Bispebjerg Hospital - Ledende oversygeplejersker og -radiografer - Grundlønsindplacering for afdelingsledelse

Bispebjerg Hospital - Ledende oversygeplejersker og -radiografer - Ledelsesansvar for 50-100 fuldtidsstillinger

Bispebjerg Hospital - Ledende oversygeplejersker og -radiografer - Ledelsesansvar for 100-200 fuldtidsstillinger

Bispebjerg Hospital - Ledende oversygeplejersker og -radiografer - Ledelsesansvar for mere end 200 fuldtidsstillinger

Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker, der har gennemført DSH

Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker ved afsnit med studerende

Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker med vagter i ekstraordinære situationer

Frederiksberg Hospital - Ledende sygeplejersker med uddannelse som sygeplejefaglig vejleder 

Herlev Hospital - Flowansvarlige afdelingssygeplejersker i Akutmodtagelsen 

Hvidovre Hospital - Aftale om tillæg til afdelingssygeplejersker og -radiografer

Region Hovedstadens Psykiatri - Afdelingssygeplejersker på døgnafsnit

Rigshospitalet - Afdelingssygeplejersker i Abdominalcentret

Rigshospitalet - Teamledelse i Afdeling for Kræftbehandling på Center for Kræft og Organsygdomme 

Solgaven Farum - Afdelingssygeplejersker

Solgaven Farum - Alle ansatte 

Solgaven Farum - Mellemledere