Forhåndsaftaler

Lederforeningen indgår ofte forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for ledere. Disse forhåndsaftaler finder du her.

På arbejdspladser, hvor flere ledende sygeplejersker er ansat, er der med mange kommuner, regionale institutioner og selvejende institutioner indgået forhåndsaftaler, som har fastlagt lønvilkår for eksempelvis særlige funktioner og kompetencer. Aftalerne er tillæg til de lønindplaceringer, der er aftalt i overenskomsten.

På arbejdspladser, hvor der kun er få ledere, vil der ofte være indgået individuelle lønaftaler, som ikke fremgår af hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte en ledelseskonsulent, hvis du vil vide hvilke aftaler der findes for din arbejdsplads.

Forhåndsaftaler for ledere

Kommunale forhåndsaftaler

Regionale forhåndsaftaler