Afskediget?

Det kommer som et chok for de fleste. At blive afskediget. Det er de færreste, der er prøvet det - tror mange. Men Danmark har forandret sig og været under hårdt økonomisk pres de senere år. Derfor er der også flere og flere ledende sygeplejersker, der har oplevet at miste deres lederjob under utallige sammenlægninger og omstruktureringer landet over.

Hvad er mine rettigheder?

Bliver du afskediget har du som leder samme rettigheder som "almindelige" medarbejdere:  

  • Du har ret til en forhandling med din arbejdsgiver. 
  • Du har ret til at kontakte Lederforeningen og DSR.
  • Du har ret til at få en forklaring på, hvorfor du bliver fyret. 

Hvordan skal jeg forholde mig? 

Få hurtigst muligt afklaret dine vilkår i forhold til afskedigelsen - om du er fritstillet eller ej i opsigelsesperioden. Hvis du ikke er fritstillet så lav en klar aftale med din leder om, hvad der forventes af dig i opsigelsesperioden.

Få en samtale med din leder om dine kvalifikationer – både dine faglige kompetencer og dine personlige egenskaber og få evt. en anbefaling, som du kan bruge fremadrettet, når du søger nyt arbejde.

Brug dit netværk

Tal med familie og venner om, hvordan du har det og få deres opbakning. Det er også en god idé at tale om kolleger om konkrete udfordringer på din arbejdsplads/afdeling. Den lokale tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant vil også gerne hjælpe dig.

Når du søger job er det en god idé at bruge af dit netværk til at komme videre. Gå i gang med at lave CV og ansøgninger allerede i din opsigelsesperiode. Brug dit netværk til at høre om muligheder og gør opmærksom på, at du nu er interesseret i næste job.

DSR Job

Du kan gøre brug af DSR Job, som er en digital jobbase målrettet netop sygeplejerske- og sundhedsstillinger. Her kan du se stort set alle opslag inden for dit fag. Du kan søge på stillingsbetegnelser og geografi, og opretter du egen jobagent, får du relevante stillingsopslag direkte til din mailadresse. 

Læs mere på job.dsr.dk

Spørgsmål og svar ved afskedigelse

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med en afskedigelse.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg afholder al min ferie i opsigelsesperioden?

Hvis dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder, kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig at afvikle din hovedferie i opsigelsesperioden. Når din arbejdsgiver kræver ferie afholdt, skal det varsles. Hovedferien skal varsles med 3 måneder – restferie med 1 måned.

Hovedferie

Hvis dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder, kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig at afvikle din hovedferie i opsigelsesperioden. Er dit opsigelsesvarsel derimod længere ned 3 måneder, kan din arbejdsgiver placere din hovedferie i din opsigelsesperiode. Også i forbindelse med ferie og opsigelse skal arbejdsgiveren varsle hovedferien med 3 måneder. Disse 3 måneder og antallet af dine feriedage skal lægges sammen og må ikke være en længere periode end din opsigelsesperiode.

Restferie

Restferie kan placeres i opsigelsesperioden, når restferiedagene og varslet på en måned kan ligge i opsigelsesperioden.

Kan jeg blive omplaceret, hvis jeg bliver fyret?

Du har ikke lovmæssigt krav på omplacering. Der er dog på det offentlige område indgået personalepolitiske aftaler om, at der skal ske omplacering i videst muligt omfang. Hertil kommer, at der ofte er indgået egentlige tryghedsordninger med tilhørende jobbørs, hvor arbejdsgiver forpligter sig til at besætte ledige stillinger med ansøgere fra jobbørsen.

Er jeg omfattet af en jobgarantiordning, hvis jeg bliver fyret som led i masseafskedigelserne på hospitalerne?

Det kan være forskelligt fra region til region. F.eks. er politikerne i Region Hovedstaden blevet enige om at iværksætte en såkaldt tryghedsordning. Det betyder, at opsagte sygeplejersker bliver tilbudt ledige stillinger på de øvrige hospitaler i regionen. Opsagte medarbejdere vil modtage information om ordningen direkte fra arbejdspladsen.

Hvornår kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver fyret?

Du modtager dagpenge fra første dag som ledig, hvis du er medlem af DSA - Din Sundhedsfaglige A-kasse. Dagpengekortet kan enkelt og hurtigt udfyldes på MitDSA – og det sker altid næstsidste søndag i måneden. Som løn sker udbetaling fra DSA sidst på måneden til din nemkonto.

Hvordan melder jeg mig ledig?

Du skal på 1. ledighedsdag melde dig ledig på www.jobnet.dk.

Må jeg arbejde andre steder, hvis jeg er fritstillet?

En aftale om fritstilling kan være omfattet af forskellige betingelser, afhængig af opsigelsesperiodens længde, afholdelse af ferie, fortsat lønudbetaling ved anden ansættelse, m.v. Hvis du opnår anden beskæftigelse i opsigelsesperioden, skal du derfor kontakte din TR eller lokale kreds, så dine konkrete rettigheder og muligheder afklares.