Før forhandlingen

Før du går ind til din forhandling, er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt. Hvad vil du opnå, og hvordan?

Title
  1. En god og effektiv proces 
  2. Parternes legitimitet og interesser
  3. Et godt resultat – nu og over tid

For at opnå en succesfuld forhandling er det vigtigt, at du arbejder som en konstruktiv forhandler. Det betyder, at du skal have fokus på tre forskellige områder:

 

1. En god og effektiv proces

For konstruktive forhandlere foregår forhandling hele tiden. Ikke kun ved formelle forhandlingsmøder. Derfor er man optaget af, hvordan man kan tilrettelægge forhandlingsforløb, hvor alle har de bedste arbejdsvilkår og hvor man også har blik for, hvordan man mest effektivt sikrer fremdrift hen imod en aftale. 

​Læs også om forhandling som et påvirkningsforløb

2. Parternes legitimitet og interesser

Konstruktive forhandlere er optagede af at undersøge, hvilke interesser de andre parter har og forsøger at komme til bunds i det. Det er dér nøglen til en aftale findes. Den konstruktive forhandler stiller aldrig spørgsmålstegn ved sin modparts ret til at fremme sine interesser. Enten på egne eller på et baglands vegne. At anfægte det, vil kun forstyrre den gode og effektive proces og fjerne fokus fra det som er til forhandling. At være optaget af parternes interesser giver også mulighed for at starte påvirkningen tidligt.

​Læs også om påvirkningsfasen

 

Et godt resultat - nu og over tid

Konstruktive forhandlere anerkender, at alle parter har et behov for at forhandlingen fører til et godt resultat. Hvis du forhandler på vegne af andre – som du f.eks. gør, når du som leder forhandler på vegne af din afdeling eller når du som tillidsrepræsentant forhandler på vegne af dine kolleger – skal resultatet også være godt. Det gælder naturligvis også, hvis du forhandler for dig selv. 

Læs også: