Få anerkendelse for din ekstraordinære indsats

Når vi som ledere forhandler vores personlige løn- og arbejdsvilkår, tager vi udgangspunkt i de kendte opgaver og i vores egen erfaring. Men hvad gør vi så, når vi senere pludselig bliver sat på ekstraordinære opgaver? Svaret er "merarbejdsaftale".

Som ledere er vi vant til, at vores ansvar og arbejdsfelt næsten kan ændre sig dagligt. Det føles nærmest en del af jobbet og afspejles jo også til dels i vores løn- og arbejdsvilkår.

Men der kan sagtens opstå situationer og opgaver, som er så ekstraordinære, at de ikke er en del af din normale kontrakt som leder.

I de situationer kan du bede om at få en særlig aftale om efterfølgende ekstra tjenestefrihed og eventuelt en løngodtgørelse for det udførte merarbejde. Aftalen hedder en ”merarbejdsaftale”

Derfor skal du gøre brug af merarbejdsaftale

Når du skal forhandle din personlige løn i dit lederjob, og hvilke arbejdsforhold som du selv skal arbejde under, så tager forhandlingen udgangspunkt i de kendte opgaver i jobbet. Hvilken form for ledelse er der tale om, hvilke kompetencer skal der bringes i spil, stillingens kompleksitet og naturligvis også arbejdsgivers almindeligt forventninger til dig i lederrollen.

Dine løn- og arbejdsvilkår tager derfor også afsæt i forventninger om, at du for eksempel som leder står mere til rådighed, end medarbejderne gør. Og at dit ansvar er større.

Men alle opgaver og udfordringer kan jo ikke forudsiges. Derfor er der lavet en særlig aftale, som betyder, at du kan forhandle en merarbejdsaftale i særlige situationer, der vil indebære en ekstraordinær indsats fra din side.

Aftalen er indgået som en del af overenskomsten mellem forhandlingsfællesskabet og regionerne. Aftalen er trådt i kraft i 2015.

Sådan fungerer en merarbejdsaftale

Du forhandler en merarbejdsaftale personligt. Aftalen tager med andre ord udgangspunkt i dine personlige arbejdsopgaver.

Aftalen skal helst være indgået inden en større opgave skal løses. Men det er også muligt at lave en bagudrettet aftale. I så fald afhænger det dog af arbejdsgivers velvilje. Derfor anbefaler vi altid, at du forsøger at få lavet en merarbejdsaftale, inden din ekstraordinære opgave træder i kraft.

Opgaven og dermed godtgørelsen skal være midlertidig, men skal samtidig vare mere end 4 uger. Opgaven skal også have et væsentligt omfang.

For at godtgørelsen kan ydes, skal den/de ekstra opgaver også indberettes.

Det betyder, at du på forhånd skal lave en kort beskrivelse af de opgaver, som der ligger i merarbejdet, f.eks. ekstra mødeafholdelse, personalesamtaler, koordineringsopgaver mm.

Du skal samtidig udarbejde en vurdering af hvor mange ekstra arbejdstimer, du kommer til at bruge i forbindelse med opgaven - f.eks. 10 timer/uge.

Når du på denne måde har beskrevet merarbejdet i forbindelse med den ekstraordinære opgave, skal merarbejdsaftalen så accepteres af både arbejdsgiver og dig selv.

Når du har indgået en merarbejdsaftale med din arbejdsgiver, anbefaler vi, at du også løbende informerer din arbejdsgiver om, hvordan opgaven skrider frem, og hvorvidt det passer med de vurderinger, som I har foretaget på forhånd.

Hvis din arbejdsgiver afviser at indgå en aftale

Arbejdsgiver kan vurdere, om man ønsker at indgå en aftalen og kan også afslå at indgå den.

Hvis arbejdsgiver afslår at indgå en merarbejdsaftale med dig i forbindelse med en ekstraordinær opgave, så skal du ikke opgive at blive honoreret for din ekstraordinære indsats.
I så fald kan du i stedet bede om at forhandle et engangstillæg i forbindelse med opgaven.

Husk, at du altid kan få sparring om dine personlige løn- og arbejdsvilkår hos din ledelseskonsulent i Lederforeningen. Du kan også få sparring til, hvordan du kan forberede din personlige forhandling.

 

NB.

Lederforeningen har i dec 2020 i forbindelse med corona-situationen opfordret arbejdsgivere i regioner og kommuner til at anvende merarbejdsaftaler til ledere, der påtager sig ekstraordinære opgaver på grund af sittuationen - Se henvendelsen - HER