Netværk for ledere

Lederforeningen tilbyder dig sparring og hjælp til at komme i gang med etablering af et netværk. Det kan være lokalt på arbejdspladsen eller geografisk udstrakt koncentreret om et interessefællesskab.

Formål

Et netværk for ledende sygeplejersker kan have mange forskellige formål. Det kan være et frirum til sparring, erfaringsudveksling og støtte blandt en særlig gruppe af ledere.

  • Det kan være nye ledere, ledere der besidder en særlig stilling – fx hospicechef, områdeledere i et geografisk område.
  • Det kan være et forum til at kompetenceudvikle og lade sig inspirere inden for et særligt område: fx relationel koordinering, Leadership Pipeline, systemisk ledelse, personlig ledelse osv.
  • Det kan være en adgang til indflydelse, ressourcer og karrierer muligheder: påvirkning af en bestemt sundhedspolitisk dagsorden eller sparring og støtte til at gå efter et topjob osv.

Deltagelse i et professionelt netværk kan have stor værdi. Erfaringer viser, at netværksdannelse og erfaringsudveksling skaber dygtigere ledere med flere karrieremuligheder.

 

 

 

 

 

Inden jeg blev en del af et netværk, havde jeg slet ikke overvejet den værdi det kunne have for mig. Men efter at have været en del af et netværk det sidste år, har jeg fundet ud af at jeg ikke står alene med de svære ting og at jeg altid kan række ud efter hjælp, hvis jeg behøver det. Nogle gange kræver en fastlåst situation bare, at man får vendt det med andre i netværket – og så viser der sig pludseligt nye veje man kan gå.

Ledende sygeplejerske

Aktive netværk

Netværksredskaber og Netværkskontrakt