Al ældrepleje i Danmark bør tage udgangspunkt i, at borgeren fremfor selve opgaven er i fokus!

Ledere i ældreplejen og på landets plejehjem peger på fem konkrete elementer til at skabe en styrket indsats i ældreplejen – og derigennem sikre værdighed i plejeindsatsen.

Oprettet: 30.09.2020

Samtidig med afholdelsen af ældretopmødet, hvor sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke lagde op til fornyet fokus på ældreindsatsen, bød lederne på plejehjem og hjemmeplejen ind med fem konkrete forslag til bedre ældrepleje.
 
- Det er ikke blot et spørgsmål om, hvorvidt der er hænder nok. Et mål om at yde værdig pleje og omsorg må også indeholde krav til kvalifikationer og kompetencer hos de, der skal udøve plejen og omsorgen, lyder det fra Irene Hesselberg, der er formand i Lederforeningen, og taler på vegne af 1600 ledere, der arbejder helt konkret med ældreplejen. 
 
- Det er samtidig yderst vigtigt, at vi ikke nu gør målet om at skabe en værdig ældrepleje til en fagkrig. Både sygeplejersken, lægen, social- og sundhedsassistenten, social- og sundhedshjælperen og ergo- og fysioterapeuten har alle en vigtig funktion og skal supplere hinanden. Men måske er nøglen blandt andet en bedre koordination og derigennem bedre samarbejde - og at vi så samtidig tør stille mere tydelige overordnede mål, siger Irene Hesselberg.
 
Der bør indføres en national kvalitetsstandard for plejeindsatsen på ældreområdet, mener lederne. De nationale krav til kvalitet og standard skal opstille tydelige mål for værdighed, faglig kvalitet og også sikre sundhedsfaglig forsvarlighed. 
 
Lederne peger på, at det helt grundlæggende i planlægningen af dette løft af kvaliteten er nødvendigt at tage udgangspunkt i, at selve opgaven i ældrepleje er blevet mere kompleks og fagligt udfordrende.
 
- De nationale standarder bør stille krav om en faglig ledelse i forbindelse med ældreindsatsen. Naturligvis skal stemningen være rar på et plejehjem. Det er jo et hjem for borgeren, og skal føles som et hjem. Men det er bare ikke nok med en rar stemning uden samtidig at have øje for selve den faglige kvalitet. Vi anbefaler derfor, at det sikres, at lederen har de nødvendige faglige kvalifikationer. Og kvalifikationer der sikrer, at hele den faglige indsats koordineres ordentligt. Det bliver ikke en let opgave. Men det er vigtigt, at vi nu får set med nye øjne på hele ældreindsatsen, pointerer Irene Hesselberg.

Fem anbefalinger til fornyet velfærd i ældreplejen

1. Der bør indføres en national kvalitetsstandard for plejeindsatsen på ældreområdet. De nationale krav til kvalitet og standard skal opstille tydelige mål for værdighed, faglig kvalitet og tillige sikre sundhedsfaglig forsvarlighed. 

2. Der skal være tilstrækkelige faglige kompetencer til stede i ældreplejen. Samtidig skal der sikres strukturer, der kan sikre, at kompetencerne kan sættes i anvendelse og udvikles.

3. Det bør være et mål, at sygeplejefaglighed indlejres systematisk i organiseringen af ældreområdet.

4. Ældreplejen skal sikres fagligt kvalificerede ledere, der kan omsætte og udmønte ønsket om mere værdighed og kvalitet i plejeindsatsen i konkrete plejestrategier - og indsats med udgangspunkt i borgeren og borgerens behov.

5. Der skal opbygges en forbedringsorienteret kultur i ældreplejen.