Ansvar for alt for mange

Afdelingssygeplejersker på landets hospitaler har personaleansvar for langt flere medarbejdere end gennemsnittet blandt offentlige ledere. Det påvirker ledelsen negativt. Medarbejderne oplever mindre markant ledelse, viser forskningsprojekt.

Oprettet: 24.03.2021

Ledelsen på landets hospitaler påvirkes mange steder negativt, fordi lederen bliver sat til at have personaleansvar for meget store medarbejdergrupper.
Det er resultatet af den med spænding ventede undersøgelse af konsekvenserne af at have ansvar for mange medarbejdere.
Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse har set nærmere på vilkårene for afdelingsledere på danske hospitaler – og især hvilken konsekvens det har, hvis man som leder har ansvar for mange medarbejdere.
Forskningsprojektet konkluderer, at mange afdelingssygeplejersker har endog meget store ledelsesspænd.
Hver tredje ledende sygeplejerske har et stort ledelsesspænd med personaleansvar for mere end 40 medarbejdere. Og det påvirker ledelsen negativt, viser undersøgelsen.

"Vi kan se, at ledelsen påvirkes, når man har ansvar for store medarbejdergrupper med flere end 40 medarbejdere," siger Lars Dahl Pedersen, der er seniorrådgiver og ansvarlig for undersøgelsen, til Magasinet Forkant.

I Ledelseskommissionens arbejde for nogle år siden blev ledelsesspændet for alle offentlige ledere målt til at være markant lavere.
Her nåede man frem til, at en typisk offentlig leder i gennemsnit har ansvar for 21 medarbejdere.
Anderledes ser det ud inden for sundhedsområdet. I den nye undersøgelse fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse har afdelingssygeplejersker i gennemsnit personaleansvar for 37,5 medarbejdere, hvilket altså dermed ligger væsentligt over andre offentlige ledere. Og det påvirker ledelsen på flere områder, påviser forskningsprojektet.

"Når man sammenligner afdelingssygeplejersker med mere end 40 medarbejdere med dem, der har ledelsesansvar for mellem 21-40 medarbejdere, er der markante forskelle. Medarbejderne oplever mindre markant ledelse, når deres leder har et stort ledelsesspænd. Det gælder både visionsledelse og verbal anerkendelse. Medarbejderne har også en lidt lavere jobtilfredshed og trivsel," siger Lars Dahl Pedersen til Magasinet Forkant.

Seks dagens arbejdsuge

Afdelingssygeplejerskerne er ellers generelt glade for deres job og har en høj jobtilfredshed. Det gælder også ledere med et stort ledelsesspænd. Men samtidig er jobbet også forbundet med en stor arbejdsbyrde.
60 pct. af afdelingssygeplejerskerne udtrykker i undersøgelsen, at de ofte eller altid arbejder rigtig hårdt, og otte ud af 10 ledere (78 pct.) udtrykker, at de ofte eller altid har meget arbejde.

I praksis betyder lederrollen, at en ledende sygeplejerske nærmest ender med at arbejde seks fulde dage hver eneste uge. I gennemsnit arbejder afdelingssygeplejerskerne nemlig 43,5 timer om ugen, viser undersøgelsen i forbindelse med forskningsprojektet.

"Og den ugentlige arbejdstid er endnu højere, når ledelsesspændet er stort. Lederne med ansvar for mange medarbejdere arbejder i gennemsnit 1,5 time mere hver uge," siger Lars Dahl Pedersen og tilføjer:
"De ledende sygeplejersker yder generelt en stor indsats. Og dem med ansvar for mange medarbejdere er selv klar over udfordringen. Næsten to ud af tre ledere med stort ledelsesspænd (63 pct. red.) svarer således, at deres ledelsesspænd er for stort."

Medarbejdernes oplevelse

Det er helt unikt, at forskerne har kunnet sammenligne ledelsen og lederne på denne måde – med en tilhørende undersøgelse af, hvordan medarbejderne oplever ledelsen.

"Vi kan f.eks. sammenligne, hvordan medarbejdere oplever ledelsen, hvis lederen har ansvar for mange eller færre medarbejdere. Men det er ikke det samme som, at vi så dermed nu har bevist, at der er en grænse for, hvor mange medarbejdere en leder kan magte," siger Lars Dahl Pedersen.

På spørgsmålet om hvorvidt lederen ønsker sig et andet job, svarer syv ud af 10, at de foretrækker deres nuværende job. To ud af 10 udtrykker ønsker om en lederstilling på et højere ledelsesniveau. Kun 7 pct. svarer, at de vil foretrække en stilling uden ledelsesansvar eller på et lavere niveau.

"Undersøgelsen giver et klart signal om, at sundhedsvæsenet har en ledergruppe med ledende sygeplejersker, der yder en endog rigtig stor indsats og arbejder endnu mere, hvis de får ansvar for flere. Men samtidig viser undersøgelsen, at et stort ledelsesspænd har betydning for den ledelse, medarbejderne oplever. Det bør føre til overvejelse af strukturen. Og når to ud af tre afdelingssygeplejersker med et stort ledelsesspænd tilmed selv udtrykker, at deres ledelsesområde er for stort, så er det noget, man skal tage alvorligt på de danske sygehuse," siger Lars Dahl Pedersen til Magasinet Forkant.

Forskningsprojektet er blevet muligt med hjælp fra Lederforeningen og DSR, der har givet forskerne mulighed for at spørge både ledere og medarbejdere om deres oplevelse af ledelsen.

Ledelsesmagasinet Forkant ser nærmere på lederens ledelsesspænd i et tema i sit kommende nummer.
Magasinet Forkant nr. 1 - 2021 udkommer den 31. marts.
Magasinet sendes blandt andet til alle medlemmer i Lederforeningen.

(foto: Genrefoto / Colourbox)