Bedre sammenhæng: Hospitaler beholder ansvaret i 72 timer!

Ordningen, hvor hospitalerne får ansvar for behandlingen af ældre og sårbare patienter i 72 timer efter, at de er udskrevet, breder sig. En midtjysk model er klar til sommer. I Nordjylland har hospitalerne nu det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer af borgere tilknyttet midlertidige døgnpladser.

Oprettet: 22.05.2023

Når en patient udskrives fra et hospital i Midtjylland efter at have været indlagt i mindst 24 timer, skal hospitalet fremover beholde ansvaret for den videre behandling i de første 72 timer, altså de første tre døgn. Ordningen ventes endeligt besluttet i juni på regionsrådsmødet, der allerede har sagt ja til principperne. 

Også i Nordjylland er man i gang med samme øvelse. Hospitalerne i Region Nordjylland har nu det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer efter udskrivelse af borgere, der er tilknyttet midlertidige døgnpladser. I efteråret bliver patienter i Nordjylland, der henholdsvis udskrives til plejecentre og sygepleje i eget hjem også koblet på ordningen.

Målet med de nye modeller er, at hospitalerne skal tage større ansvar for det samlede behandlingsforløb.

Konkret skal den hospitalsafdeling, der har udskrevet en borger, hjælpe sundhedspersonale i kommune, almen praksis eller lægevagten med svar på spørgsmål der opstår efter udskrivelsen. Om fx den medicin, pleje og omsorg, borgeren har brug for, eller om følger af hospitalsbehandlingen.

Udover at øge trygheden og patientsikkerheden for borgere og deres pårørende, ventes den nye praksis at føre til færre unødvendige genindlæggelser, lyder det både fra Midt- og Nordjylland.

Lægen på hospitalet, der kender til patientens indlæggelse, har ansvaret tre døgn efter udskrivning. Før lå det hos den praktiserende læge, der så nu overtager ansvaret efter de 72 timer.

Initiativet begyndte i Region Hovedstaden. Her har regionen i løbet af 2022 bredt ordningen ud på hospitalerne, så den nu gælder for patienter, der udskrives til plejecentre, midlertidige pladser eller får sygepleje i eget hjem.

Siden har landets øvrige regioner besluttet at indføre lignende ordninger.

Fakta om ordningen:
Sådan beskrives den nye praksis af Danske Regioner - Læs HER
Så langt er Region Midtjylland - Læs HER
Så langt er Region Nordjylland - Læs HER