Der er plads til forbedring i fysiske aktiviteter i kommuners ældreindsats

Der er tilsyneladende et godt stykke vej endnu før end, at fysiske aktiviteter indgår helt naturligt i landets kommuner i forbindelse med den kommunale ældreindsats.

Oprettet: 20.01.2020

Kun 36 procent af landets kommuner vurderer, at fysisk aktivitet i stor udstrækning indgår som en integreret del af indsatsen i forhold til kommunens ældre.

Det viser en kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed og Center for Forebyggelse i praksis under KL.

I forhold til området ”psykiatri og handicap”, vurderer kun 27 procent af kommunerne, at fysisk aktivitet i stor udstrækning indgår som en integreret del af indsatsen.

Siden 2007 har kommunerne haft ansvar for at skabe sunde rammer og etablere sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud til deres borgere.

For at styrke kommunernes arbejde har Sundhedsstyrelsen udarbejdet nationale vidensbaserede anbefalinger i form af forebyggelsespakker, der formidler den aktuelt bedste viden, der findes.

De faglige anbefalinger skal medvirke til at kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde, både i forhold til eksisterende og nye indsatser.

78 procent af kommunerne i undersøgelsen svarer, at de mener, at kommunens indsatser samlet i nogen grad eller i høj grad/helt lever op til forebyggelsespakken for fysisk aktivitet anbefaler på såkaldt ”grundniveau”. Det er imidlertid færre end i en tilsvarende undersøgelse året før.
Og kun 62 procent af kommunerne vurderer, at kommunens indsatser i nogen grad eller i høj grad/helt lever op til anbefalinger på såkaldt ”udviklingsniveau”.

Kortlægningen viser i øvrigt også, at kun 37 procent af kommunerne vurderer, at fremme af mental sundhed i stor udstrækning indgår som en integreret del af indsatsen inden for ældreområdet.

I alt har 95 ud af landets 98 kommuner besvaret spørgeundersøgelsen, gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Undersøgelsen er foretaget i august 2019.

Læs hele undersøgelsen HER!