Drop efternavnet, når du er på arbejde!

De sociale medier og hele den digitale udvikling har ændret vores privatliv så markant, at det nu bør få konsekvens for, hvor offentlige vi skal være, når vi går på arbejde, mener Lederforeningen.

Oprettet: 06.12.2019

Sundhedspersonalet skal fremover kunne droppe efternavnet i forbindelse med arbejdssituationer, lyder det nu fra Lederforeningen, der omfatter flere end 4000 ledere i sundhedsvæsenet.
 
Personale skal kunne nøjes med fornavn og en tilhørende kode eller et nummer i stedet for deres fulde navn, når de er på arbejde, mener Lederforeningen. 
 
”I gamle dage var det jo muligt at have hemmeligt telefonnummer, og så var vi sikret mod at få de til tider lidt uhyggelige henvendelser. Men verden har ændret sig. Hele verden er blevet mere offentlig. Vi kan let finde hinanden. Og tonen over hinanden er desværre også blevet mere rå. Derfor er vi nødt til at beskytte sundhedspersonalet bedre,” siger Peter Stuhaug, der er næstformand for de godt 4300 ledere i Lederforeningen.
 
Ledelsen på Nordsjællands Hospital besluttede tidligere på året efter utryghed som følge af drabet på læge Charlotte Asperud, at personalet på akutmodtagelsen midlertidigt kunne fjerne deres efternavn fra deres navneskilt. 
 
Tidligere har trusler uden for arbejdstiden fra vrede patienter og pårørende fået sygeplejersker på flere andre hospitaler til at skjule deres efternavne. Ledende sygeplejersker oplever ikke sjældent, at personalet oplever ubehagelige henvendelser fra patienter i en række situationer … og at utrygheden er større nu end tidligere.  

”At utrygheden eskalerer, er en meget uheldig udvikling. Problematikken med flere trusler og tilgængeligheden til vores fulde navne er ikke ny. Udfordringen er, at problematikken håndteres af de forskellige ledelser lokalt og ikke på øverste niveau og det mener jeg er forkert. Det skaber uens og uklare retningslinjer, som kan være svære at forholde sig til som personale og ledelse. Det bør være en national opgave at sikre ensrettede retningslinjer, så personalets tryghed sikres samtidig med, at respekten og hensynet til borgerne bibeholdes. Udviklingen med øget utryghed kræver handling nu. Det er ikke et øjeblik for tidligt”, siger Peter Stuhaug.
 
Lederforeningen henvender sig i første omgang nu til de fem regioner med forslaget om bedre beskyttelse af personalet.

Læs også Magasinet Forkant, nr. 4 2019.

I Magasinet Forkant peger tre ledende oversygeplejersker på, at der er behov for at kunne håndtere de situationer, hvor et personale eller dele af et personale ender med at være utrygge.