Stil forslag til behandling på Lederforeningens generalforsamling

Lederforeningen i DSR inviterer ledere til generalforsamling torsdag den 22. oktober kl. 17.00 på Comwell i Køge. Foreningens medlemmer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal indsendes senest 14 dage inden GF.

Oprettet: 16.09.2020

Generalforsamlingen er Lederforeningens øverste myndighed - og medlemmer i foreningen kan indsende forslag, som de ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen foregår i år torsdag den 22. oktober.
Generalforsamlingen afholdes på Comwell i Køge.
Generalforsamlingen starter kl. 17.00

Forslag til behandling

Frist for indsendelse af forslag er d. 7. oktober. Forslag skal sendes til lederforeningen@dsr.dk - HER

Fysisk eller virtuelt

Du kan deltage fysisk i generalforsamlingen - Tilmeld dig HER
Du kan også vælge at deltage virtuelt i generalforsamlingen - Tilmeld dig HER

Vi afslutter med tapas

Efter generalforsamlingen byder Lederforeningen på "tapasmiddag" kl. 19.00 - 20.00

Fra Lederforeningens love

Generalforsamlingen afvikles som beskrevet i foreningens love.

...

§ 11. Generalforsamling

Stk. 1. Der afholdes generalforsamling hvert andet år i oktober måned. Generalforsamlingen afholdes i lige år.

Stk. 2. Generalforsamlingen er Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds øverste myndighed.

Generalforsamlingen indvarsles med 4 ugers varsel gennem Forkant og/eller Sygeplejersken samt gennem Lederforeningens hjemmeside. Bestyrelsen og medlemmerne af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal indsendes til Dansk Sygeplejeråds sekretariat og være modtaget senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal lægges på Lederforeningens hjemmeside umiddelbart efter de er modtaget.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af forretningsorden

5) Beretning om Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds virksomhed

6) Forelæggelse af regnskab og budget til orientering

7) Indkomne forslag, herunder evt. forslag til kongressen

8) Eventuelt.

Dagsordenen kan udvides med yderligere punkter efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 10 af generalforeningens medlemmer skriftligt forlanger skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

(foto: Genrefoto / colourbox)