Fremtidsscenarier for fremtidens ældre

I år 2050 vil godt ca. 10 pct. af den danske befolkning være over 80 år gamle. I dag er det tilsvarende tal 4 pct.. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, udgiver derfor et inspirationskatalog - 12 scenarier for fremtidens ældreliv, baseret på, hvad vi ved i dag.

Oprettet: 25.02.2020

Hvordan vil fremtidens ældreliv se ud, og hvilke innovationer vil kunne hjælpe med at løfte fremtidens velfærdsopgaver? Det er de to centrale spørgsmål i forskningsprojektet MATURE, som VIVE siden 2017 har stået i spidsen for.
Som afslutning på det treårige forskningsprojekt udgiver VIVE nu et inspirationskatalog, der skitserer 12 fremtidsscenarier for fremtidens ældre og samfundet omkring dem.

Scenarierne er opdelt i tre temaer:

  • Udviklingen i ældres helbred og i vores opfattelse af livets sidste tredjedel.
  • Teknologiens fremtidige rolle
  • De økonomiske rammer for fremtidens velfærdssamfund.

Scenarierne er ikke ment som bud på en fastlagt fremtid, men skal snarere tjene til inspiration og eftertanke.
Hvert scenarie beskriver konsekvenserne af netop denne udvikling på en række områder: Hvad betyder scenariet for samfundets omkostninger og for fremtidssikringen af velfærdsmodellen? Hvilken udvikling vil vi her se i sammenhængskraften og det offentliges rolle? Hvordan påvirkes arbejdslivet og mulighederne for tilbagetrækning, og hvordan udvikler det plejefaglige arbejde sig, i netop dette scenarie?

Hent de 12 scenarier for fremtidens ældre HER
Læs mere om VIVE projektet HER