Frontlinjeledere får del i penge fra vinterpakke

Lederforeningen har forhandlet med landets fem regioner om, hvordan ledere kan honoreres for den ekstraordinære indsats i forbindelse med corona-situationen. Se aftalerne her.

Oprettet: 20.12.2021

(NB. Opdateret)

Efter intens mødeaktivitet og forhandlinger med de fem regionale sundhedsvæsener ligger der nu aftaler for de ledende sygeplejersker i alle landets fem regioner.

Det betyder, at frontlinjeledere omfattes af aftaler de steder, hvor der er indgået vinterpakkeaftaler for deres medarbejdere, så ledende sygeplejersker også kan få andel i ”vinterpakken”. Aftalerne varierer fra region til region.

Lederforeningen sendte i starten af december et brev til samtlige hospitaler, regioner og til alle landets kommuner. Her opfordrede man arbejdsgiverne til, at lederne bør honoreres for den ekstraordinære indsats, som ydes som følge af corona-situationen og den generelle mangel på kvalificeret personale.

Få dage senere besluttede et flertal i Folketinget, at der skal tilføres en milliard kroner til det regionale sundhedsvæsen på grund af netop corona-udfordringerne. Det er disse penge, som nu også kan ende hos frontlinjeledere.

Aftalerne betyder dog ikke, at alle ledere får vinterpakke-penge.

- Vi synes ellers, at der er rigtig gode argumenter for, at alle ledere bør honoreres, for lige nu er det faktisk hele sundhedsvæsenet, der presses og oplever en svær situation. Men når det er sagt, så er jeg glad for, at frontlinjelederne mange steder får de samme muligheder som de øvrige frontlinjemedarbejdere, siger Irene Hesselberg.

Forskellige aftaler

Aftalerne mellem Lederforeningen og arbejdsgiverne varierer fra region til region.
Region Sjælland var først til at omfatte de ledende sygeplejersker. Her betyder aftalen blandt andet, at afdelingssygeplejersker i akutafdelinger (både somatik og psykiatri), døgndækkede sengeafsnit (uanset speciale og både somatik og psykiatri), anæstesi, intensiv, operationsgange og opvågning samt udvalgte tværgående diagnostiske specialer, er omfattet af både fastholdelsesbonus samt de aktivitetsfremmende initiativer.

- Det er samtidig vigtigt at tilføje, at man også som leder selv kan gøre noget. Pengene i vinterpakken er jo desværre målrettet til frontpersonalet. Men der er mange andre, der også fortjener anerkendelse. Og mange steder laves der lige nu merarbejdsaftaler, eller ledere får et personligt engangsbeløb med henvisning til den indsats, som er ydet, tilføjer Lederforeningens formand, Irene Hesselberg.

Lederforeningen understreger, at det er vigtigt, at lederne selv skelner mellem det ekstra arbejde, som opstår på grund af ekstra ledelsesopgaver, og det ekstra arbejde hvis en leder bliver nødt til selv at dække en vagt som sygeplejerske. De to typer ekstra arbejde kan resultere i forskellige typer tillæg, og det sker forskelligt fra hospital til hospital.

De ekstra penge i vinterpakken er samtidig penge, der gives ud over eventuelle aftalte lokallønsmidler i form af engangstillæg. Man kan derfor sagtens have fået et engangsbeløb og så alligevel være berettiget til vinterpakke-penge.

Kommuner holder igen

Mens regionerne har haft travlt med at udmønte den ekstra milliard kroner, så er der anderledes stille blandt landets 98 kommuner.

Lederforeningen opfordrede ellers i starten af december kommunerne til at have øje for den kæmpe indsats, som lederne yder og har ydet i nu rigtig lang tid.

- Desværre er det kun få kommuner, der har fulgt op. Enkelte steder er der blevet givet et engangsbeløb med henvisning til den ekstraordinære situation. Men jeg må være ærlig og sige, at de fleste kommuner virker som om, at de gemmer hovedet i busken lige nu. Det synes jeg faktisk er en underlig måde at anerkende den store indsats. I forvejen kan jeg godt være bekymret for, hvor længe lederne kan holde til at skulle yde denne ekstra indsats. Men det mindste, man så kan gøre, er da at vise, at man er taknemmelig for det store ekstraordinære arbejde.
- Vi stopper naturligvis ikke med at banke på hos kommunerne. Og jeg vil opfordre til, at lederne også selv banker på. På et eller andet tidspunkt bør det føre til den erkendelse, at sundhedsindsatsen hviler på hele denne indsats, og bør anerkendes bedre af arbejdsgiverne, siger Irene Hesselberg.

I en række af landets kommunerne er der dog ledere, der får tildelt personlige engangsbeløb med henvisning til årets indsats. 

- Alligevel kan der sagtens opstå situationer, hvor du som leder bør forhandle en merarbejdsaftale med kommunen.
Hvis du for eksempel er nødt til at tage vagter, hvor du arbejder som sygeplejerske ved siden af al ledelsesarbejdet. Her bør du argumentere for at få en merarbejdsaftale. Ligesom det er muligt at lave en overarbejdstimebetaling for at indgå i vagter. For det er tydeligt arbejde ud over dit normale virke som leder.

Sådan kan du bede om "merarbejdsaftale"

Underskrevne vinterpakke-aftaler

De endelige aftaler mellem regioner og Lederforeningen:

Region Sjælland

Vinterpakke_Region Sjælland_Lederforeningen_Tilslutningsaftale 
Vinterpakke_Region_Sjælland_Fastholdelsesbonus_aktivitetsfremmende_initiativer 
Vinterpakke_Region_Sjælland_Retningslinjer_merarbejdsaftale

Region Syddanmark

Vinterpakke_Region_Syddanmark_Aftale_Lederforeningen 
Vinterpakkemidler_Region_Syddanmark_Vinterpakketillæg 

Region Nordjylland

Vinterpakke_Region_Nordjylland_Aftale_Lederforeningen 

Region Hovedstaden

Vinterpakke_Region_Hovedstaden_Aftale 
Vinterpakke_Region_Hovedstaden_Tiltrædelsesaftale_Lederforeningen 

Region Midtjylland

Vinterpakke_Region_Midtjylland_Aftale_Lederforeningen 
Vinterpakke_Region_Midtjylland_Honorering af ledende sygeplejersker 
Vinterpakke_Region_Midtjylland_Oversigt_Covidafsnit 
Vinterpakke_Lokalaftale_Hospitalsenhed_Midt