Giv faglig ledelse højere prioritet

Den faglige indsigt skal styrkes i hele ledelseskæden - fra direktion og chefer til faglige ledere. Faglig ledelse handler om det samme uanset, om du er leder af skolen, byggesagsbehandlingen eller akutmodtagelsen. To nye publikationer sætter fokus på emnet.

Oprettet: 10.09.2020

Med en stærkere faglig ledelse i de udførende led i den offentlige sektor, er der basis for at skabe bedre resultater til gavn for borgerne for de givne ressourcer.

Derfor bør faglig ledelse have højere prioritet. Det er de faglige ledere i de udførende led, der har ansvaret for både at skabe stærke faglige fællesskaber om nye løsninger og samtidig sikre, at medarbejderne er klædt på til opgaverne. 

Det er blot en af konklusionerne i et nyt projekt, hvor Væksthus for Ledelse har interviewet ca. 75 direktører, chefer, faglige ledere bredt fordelt på både opgavesøjler og funktioner i seks kommuner og en region.

Undersøgelsen identificerer syv generiske faglige ledelsesopgaver.

Disse syv gennemgående ledelsesopgaver dominerer den faglige ledelse, netop fordi de alle forudsætter en faglig indsigt, for at lederne kan udfordre medarbejderne fagligt. Opgaverne kan kun løses med ledelsesmæssig autoritet, hvis de også er kombineret med lederens faglige indsigt og dermed faglige autoritet.

Væksthus for Ledelse udgiver nu to publikationer på baggrund af undersøgelsen.

Den ene publikation ”Fællestræk i faglig ledelse” identificerer syv fællestræk i faglig ledelse. Den anden publikation indeholder ti temaer med tilknyttede anbefalinger til at styrke fokus på faglig ledelse i hele ledelseskæden.

De to publikationer kan hentes eller bestilles gratis her:

www.lederweb.dk/fællestrækifagligledelse

www.lederweb.dk/sammenhængiledelseskæden

(Foto: Genrefoto Colourbox)