Har du et godt bud på en person til den nye tænketank…

Kabalen med at udpege medlemmer til tænketanken bliver lagt om få dage. Du kan inspirere til, hvordan kabalen ender. Den nye tænketank skal repræsentere både sundhedsvæsenet bredt og også give et indblik i sundhedsarbejdet i hele landet.

Oprettet: 18.01.2019

Giv os dit bud på, hvem der kunne være den perfekte person til at deltage i den nye tænketank.

Sendt os 5-10 linjer om, hvorfor du synes, at den pågældende person vil give ekstra værdi til tænketankens arbejde.

Vi skal have dit bud senest den 22. januar kl. 16.00

Der er ganske få ting, som den pågældende person skal opfylde for at kunne komme i betragtning: 

Ved udvælgelsen af medlemmer vil der blive skelet til, at tænketanken så vidt muligt er repræsentativ for ledende sygeplejersker i forhold til geografi, ledelseslag, sektor og køn. Politikere, tillidsrepræsentanter og ansatte i Lederforeningen og DSR kan ikke blive medlem af tænketanken. Medlemmerne af tænketanken skal desuden være aktive ledere og tillige medlemmer af Lederforeningen i DSR.

Tænketanken skal agere proaktivt og reaktivt på sundhedsfaglige og sundhedspolitiske ideer og tiltag fx ved at deltage i relevante offentlige debatter lokalt, regionalt som nationalt. Tænketanken fremstår på denne måde som en konstruktiv medspiller i at finde brugbare løsninger.

Send dit bud på et godt medlem i tænketanken i en mail til lederforeningen@dsr.dk – senest den 22. januar kl. 16.00

Den kommende tænketank vil gerne modtage gode ideer og tanker til emner – ligesom du altid kan pege på personer, som vil kunne inspirere eller måske senere udpeges til tænketanken. Tænketankens daglige sekretariat foregår via Lederforeningens kontor – lederforeningen@dsr.dk .