Inviterer til dialogmøder forud for ok-forløb

Lederforeningen inviterer de ledende sygeplejersker til dialogmøder for at indkredse, hvad der vil kunne gavne ledernes vilkår og mulighed for ledelsesarbejdet, når sundhedsområdets lederoverenskomster skal fornyes i landets kommuner og de regionale arbejdspladser indenfor sundhedsområdet.

Oprettet: 17.05.2023

Hvilke vilkår er vigtigst at pege på og forklare, at de med fordel kan justeres og forbedres til gavn for ledelsesarbejdet? Hvordan kunne du bedst tænke dig, at der er fokus på arbejdsmiljø for dig som leder? 

Det er et par af de spørgsmål, som Lederforeningen gerne vil drøfte med de ledende sygeplejersker forud for de kommende forhandlinger om nye overenskomster for en stor del af sundhedsområdet.

På virtuelle dialogmøder inviteres de ledende sygeplejersker til at dele, hvad der er særligt vigtigt for, at du kan udfylde din jobfunktion bedst. 

OK-dialogmødet tager ikke endelige beslutninger. De virtuelle møder skal derimod gerne så frøene til, at ledernes arbejdsforhold bliver prioriteret højt, når der skal udveksles ønsker og forslag med arbejdsgiverne og overenskomsterne så skal forhandles.

Der er inviteret til otte dialogmøder, således at alle kan få mulighed for at byde ind med forslag.
OK24 forhandles i starten af 2024 mellem arbejdsgivere fra kommuner og regioner og repræsentanter for de forskellige faggrupper. 

Dansk Sygeplejeråd (DSR) er forhandlingsorganisation for alle sygeplejersker. Det betyder, at det er DSR, der indgår overenskomster og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for 63.000 sygeplejersker herunder også for de ledende sygeplejersker. Efter dialogmøder og en spørgeundersøgelse prioriterer Lederforeningens bestyrelse i de ønsker og forventninger, som er fremkommet fra de ledende sygeplejersker. Senere prioriterer DSR så i de mange forslag og sender dem efterfølgende som krav til arbejdsgiverne. På samme måde er arbejdsgiverne kommet frem til nogle krav. Der starter forhandlingerne så i starten af 2024.

OK-dialogmøder for kommunale ledende sygeplejersker af medarbejdere

Dialogmøde den 2. juni
Dialogmøde den 6. juni

OK-dialogmøder for kommunale ledende sygeplejersker af ledere

Dialogmøde den 26. maj
Dialogmøde den 1. juni

OK-dialogmøder for regionale ledende sygeplejersker af medarbejdere

Dialogmøde den 2. juni
Dialogmøde den 6. juni

OK-dialogmøder for regionale ledende sygeplejersker af ledere

Dialogmøde den 26. maj
Dialogmøde den 1. juni

Læs mere om OK24 og sundhedsområdet HER