Ledere: Der er brug for akut indsats, der kan styrke sundhedsvæsenet

Generalforsamlingen i Lederforeningen udsender en tydelig opfordring til politikere og arbejdsgivere om, at der iværksættes akut indsats, der kan styrke sundhedsvæsenet!

Oprettet: 28.10.2022

Generalforsamlingen i Lederforeningen vedtog enstemmigt en udtalelse, der opfordrer til at der tages meget hurtige initiativer, der kan stabilisere og genskabe sundhedsindsatsen.

Udtalelsen lyder:

DER ER BRUG FOR AKUT INDSATS, DER KAN STYRKE SUNDHEDSVÆSENET!

Halvdelen af landets ledende sygeplejersker mangler sygeplejerskepersonale. Og det har konsekvens for patientsikkerheden.

Lederne ender i situationer, hvor de ikke kan skabe den sundhedsindsats og sygepleje, som de er ansat til.

Mange steder er sundhedsvæsenet nu så presset, at vigtige krav og målsætninger ganske enkelt ikke kan indfries. Flere end hver fjerde ledende sygeplejerske oplever, at deres egen afdeling eller enhed ikke kan indfri vigtige krav eller målsætninger.

Den situation er uholdbar!

Vi beder derfor om, at der omgående tages initiativer, der kan sikre sundhedsindsatsen både i kommuner og på landets hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner.

Der er brug for et fokus, der kan sikre bedre patientsikkerhed og at sundhedsindsats og sygeplejefaglig indsats bliver værdig og med en kvalitet, som vi kan stå inde for som samfund og som ansatte.

Det kræver ikke mindst, at der skabes ordentlige forhold for hele ledelsen af sundhedsindsatsen.

Arbejdspresset er blevet urimeligt. Både for de ansatte og for dem der skal lede sundhedsvæsenet. Hver tredje ledende sygeplejerske oplever ofte eller nærmest hele tiden stress i deres ledelsesarbejde.

Mange steder oplever lederne samtidig en opgaveglidning – hvor andre opgaver på grund af manglende personaleressourcer lægges oveni ledelsesarbejdet og fjerner vigtig tid fra de faglige ledelsesopgaver.

Vi opfordrer derfor til, at der skabes bedre mulighed for selve ledelsesarbejdet.

Antallet af medarbejdere, som lederen har direkte ansvar for – ledelsesspændet – er ofte så stort, at det svækker muligheden for nærværende ledelse - og dermed også risikerer at skabe et dårligere arbejdsmiljø for de ansatte.

Lederne er vigtige for at sikre en god sundhedsindsats med overblik og med klar ledelse. Vi mener helt enkelt, at en leders tid skal bruges på ledelse.

Samtidig er der brug for, at ledere også har mulighed for at kunne holde fri, når de ikke er på arbejde.

At ledere er ansat uden højeste arbejdstid, betyder ikke, at de skal arbejde ubegrænset. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer – og skal ikke være mere.

Vi opfordrer derfor til, at der også afsættes flere ressourcer til ledelsen af sundhedsvæsenet – og herunder også, at de ledende sygeplejersker får løn- og arbejdsvilkår, der i højere grad afspejler det ansvar, som jobbet indebærer.

---

Således vedtaget af de delegerede på Lederforeningens generalforsamling, 26. oktober 2022