Lederforeningen får ny næstformand

Lederforeningens næstformand, Peter Stuhaug, har sagt ja til ny spændende udfordring som leder af et plejehjem i Nordsjælland. Peter Stuhaug har på den baggrund valgt at fratræde posten som næstformand i Lederforeningen.

Oprettet: 22.04.2021

Peter Stuhaug har været næstformand i Lederforeningen i næsten fire år, men tiltræder nu som leder af plejehjemmet Strandhøj i Espergærde i Helsingør kommune. Strandhøj er beliggende ud til Øresund og omfatter 38 plejeboliger og 12 plejeboliger i en skærmet enhed for demente. Peter Stuhaug har som følge af sit nye job derfor valgt at fratræde posten som næstformand i Lederforeningen pr. 1. maj.

Inden valget til næstformand i Lederforeningen i 2017, arbejdede Peter Stuhaug som områdeleder ved områdecenter Bredebo i Lyngby-Taarbæk kommune og som arbejdsmiljøchef på Frederiksberg Hospital.

I Lederforeningen har Peter Stuhaug blandt andet haft fokus og ydet en stor indsats for ledernes arbejdsvilkår og det løbende arbejde med at skabe netværk blandt ledere. Herunder også arbejdet med Lederforeningens netværk af kontaktpersoner og leder-TR. Herudover har udviklingen af sygeplejefaget og forskning i sundhed og ledelse også været prioriterede områder.
Peter Stuhaug har desuden en lang faglig karriere bag sig som leder, TR, AMIR, underviser, faglig sekretær og konsulent i Dansk Sygeplejeråd.

Lederforeningens bestyrelse har på sit møde i april valgt at konstituere Maria Brinck Krog som ny næstformand fra den 1. maj og frem til det ordinære valg af ny formand og næstformand i efteråret.

Maria Brinck Krog arbejder i dagligdagen som oversygeplejerske på Regionshospital Viborg i Hospitalsenhed Midt.

Maria Brinck Krog fortsætter i sin stilling som oversygeplejerske, og varetager derfor næstformandsposten sideløbende uden at blive frikøbt.

Stafetten som næstformand gives videre pr. 1. maj. Peter Stuhaug har takket nej til, at der holdes særlig arrangement i anledningen. Overleveringen af næstformandsposten til Maria Brinck Krog markeres derfor ikke med reception eller lignende.

Vi takker Peter Stuhaug for en flot og vigtig indsats – og byder velkommen til Maria Brinck Krog.

På vegne af Lederforeningens bestyrelse

Irene Hesselberg
formand, Lederforeningen