Ledernes løn påvirkes også af sygeplejerskerne

Din løn reguleres ud over af din egen personlige lønforhandling også via de overenskomster, som sygeplejerskerne har. Få et lynoverblik her.

Oprettet: 17.04.2019

OK forhandlingerne i 2018 resulterede i to typer forbedringer i forhold til din løn. Der blev dels indgået aftale om såkaldte ”generelle lønstigninger”, der gælder for både medarbejdere og ledere – og dels en række specifikke forbedringer, der er aftalt i forhold til mindre grupper – for eksempel specifikke lønforbedringer i forhold til lederne indenfor sundhedsområdet.

Den 1. april i år trådte de første specifikke ok-resultater, som blev aftalt særligt af organisationerne i forhold til sygeplejersker og sygeplejeledere, i kraft. De såkaldte organisationsspecifikke forhandlinger fra OK18.

OK18 var en atypisk overenskomst-forhandlingsperiode, hvor en stor del af forhandlingerne foregik i Forligsinstitutionen.

Da først de overordnede forlig faldt på plads, gik det hurtigt med at få forhandlet de krav, der skulle aftales med de enkelte organisationer, herunder Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd.

Lederforeningen havde fremsat krav om at få udlignet og hævet pensionsprocenten for ledende sygeplejersker, så der både i kommuner og regioner kun skulle være én pensionsprocent. Altså således, at der indbetales den samme procent af lønnen til pension, uanset hvor man arbejder i sundhedsvæsenet. 

I forhandlingerne med kommunernes repræsentant, KL, enedes man om at indfri dette krav i forhold til kommunerne, så der fremover kun er én pensionsprocent.

De ledende sygeplejersker i kommunerne (der før 1.4.19 havde den lave pensionsprocent på 15,52%) mærker derfor lige nu en højere stigning, sammenlignet med de ledere der i forvejen fik den høje pensionsprocent (17,17%). Disse ledere oplever dog også en stigning (0,46%). Så nu får alle ledende sygeplejersker i landets kommuner en indbetaling til pensionen på 17,63%, uanset om man er grundlønsindplaceret på L6 eller L10, som ellers tidligere var skillelinjen.

I forhandlingerne med Danske Regioner nåede vi desværre ikke til samme enighed om en fuld udligning.
Men der blev dog lagt 1% på den lave pensionsprocent. Pensionsindbetalingen er derfor nu enten 16,04% eller 16,59%

Du har allerede fået de første forbedringer

Allerede i oktober 2018 skulle du på din lønseddel gerne kunne se første udmøntning af aftalerne om de generelle lønstigninger.

Som ledende sygeplejerske er du ligesom din medarbejdere omfattet af det generelle forlig og følger derfor også samme stigninger frem til OK21. 

OK18 var med andre ord en overenskomst for alle – både medarbejdere og ledere. 

Læs mere:

Få gode råd til, hvordan du forbereder din årlige lønsamtale via Lederforeningens løn-univers HER!