LEDERtimen - efterårets virtuelle snakke om ledelse

I ”LEDERtimen” går vi tæt på hverdagen på en anderledes måde. Vi vender ugens oplevelser med lederkolleger - og snakker om dét at udøve ledelse både i de lette og de mere svære situationer. Og nu kan du tilmelde dig til at deltage i den kommende LEDERtimen. Den 6. oktober handler det om at begejstre.

Oprettet: 16.01.2022

LEDERtimen er et slags virtuelt netværk, hvor vi mødes præcis en time og vender hverdagens oplevelser, muligheder og udfordringer.

Den 6. oktober forsøger vi at indkredse, hvordan vi som ledere kan lykkes med at begejstre ... og skabe begejstring. Vi får et spændende indspark til vores snak fra en person udefra: Holger Højlund, der også underviser i ledelse, har netop bidraget til bogen "Ledelse af Offentlig Innovation" med indsigt i "Begejstringens Grammatik". Kan vi bruge begejstring som ledelsesværktøj?

Konceptet for LEDERtimen er i øvrigt enkelt: Vi tager et relevant emne eller dilemma som udgangspunkt for, at vi så byder ind med tanker, erfaringer, bud på løsninger eller måske hvordan vi har oplevet det personligt.

LEDERtimen varer som sagt præcis en time. Vi aftaler fra start nogle få spilleregler, for eksempel at vi snakker fortroligt med hinanden.
Ofte får vi også et synspunkt udefra til at fungere som start på vores snak. Det kan for eksempel være en markant person indenfor ledelsesverdenen.

Arrangementet er forbeholdt medlemmer i Lederforeningen, og afvikles som sagt virtuelt. Arrangementet er gratis.

I efteråret 2022 planlægger vi at invitere til fem virtuelle LEDERtimer.

Nu kan du tilmelde dig til at deltage i den næste LEDERtimen, der foregår den 6. oktober kl. 15.00 - 16.00  - hvor vi  som sagt ser ind i, hvordan vi som ledere kan skabe begejstring.

Læs mere og tilmeld dig HER