Merarbejde i forbindelse med Corona bør honoreres!

I disse dage indgås en række aftaler i forbindelse med de skærpede restriktioner med henblik på at få brudt smittekæderne og begrænse udbredelsen af Covid-19 og nye mutationer. Men du bør være opmærksom på, at du skal honoreres for merarbejde, der ligger ud over dine vanlige lederopgaver.

Oprettet: 19.02.2021

Både kommuner og regionale arbejdspladser indenfor sundhedsområdet indgår i øjeblikket aftaler med deres ledere og ansatte, der skal sikre, at man kan bede personale om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Aftalerne indgås med henblik på at kunne bede både medarbejdere og ledere om frivilligt at varetage opgaver, som man ikke udfører normalt.

Men mens de ansatte kompenseres via overenskomstaftalerne, når man for eksempel flyttes eller skal udføre ekstra arbejde, så sker det tilsvarende ikke automatisk for ledere. På trods af at ledernes overenskomster beskriver mulighed for at indgå merarbejdsaftaler.

I Lederforeningen har vi desværre set flere eksempler, hvor ledere bliver bedt om at arbejde ekstraordinært med ordinære sundhedsopgaver ud over deres lederopgaver uden nogen form for honorering. For eksempel vaccinevagter.  Hvilket naturligvis ikke er rimeligt eller i overensstemmelse med hensigten i vores overenskomster.

Derfor er det vigtigt, at du selv har opmærksomhed på, at du naturligvis skal honoreres for de ekstra opgaver, der ligger ud over dine vanlige lederopgaver.

Du bør i første omgang bede om, at der indgås en merarbejdsaftale. Muligheden for at indgå en merarbejdsaftale er en del af din overenskomst som leder, og netop tiltænkt situationer som den, vi befinder os i nu.

( Læs mere om merarbejdsaftaler HER )

Hvis din arbejdsgiver takker nej til at indgå en merarbejdsaftale, bør du sikre dig, at du på anden måde opnår et honorar for dit ekstra arbejde. Det kan for eksempel være et ekstraordinært honorar for den særlige situation. Husk at der i så fald skal angives en periode, som honoraret dækker.

Lederforeningen er af den grundlæggende opfattelse, at et tilbud om at kunne afspadsere IKKE kan betragtes som en form for honorering til ledere, idet lederopgaver så blot skubbes til, når du igen er tilbage på arbejde.

Er du i tvivl om, hvordan du helt konkret skal reagere eller for eksempel bede om en merarbejdsaftale, så kan du rådføre dig med én af Lederforeningens lederkonsulenter via Lederforeningens Lederhotline – telefon 46953900