Netværk skal styrke rehabiliteringsindsats til de svageste borgere

Sundhedsstyrelsen inviterer kommunale ledere og medarbejdere til at deltage i et netværk om styrket rehabiliteringsindsats til de svageste borgere. Der oprettes i alt fem regionale netværk.

Oprettet: 06.12.2018

Sundhedsstyrelsen vil etablere i alt fem netværk om styrket rehabiliteringsindsats til de svageste borgere. Udgangspunktet er puljen af samme navn, hvor en række kommuner har fået midler til at afprøve nye initiativer og metoder på området.

Kommunale ledere og medarbejdere inviteres lige nu til at melde sig til de fem netværk.

Omdrejningspunktet i netværkene vil være, hvordan rehabiliteringsindsatserne til de svageste borgere i hjemmepleje og plejebolig i kommunerne ser ud nu og i fremtiden.

På netværksmøderne vil der være praksisnære oplæg og mulighed for at vidensdele og udveksle erfaringer på tværs af kommuner.

Hvert møde vil have et tema. På det første møde er temaet ’Sygeplejens rolle i rehabilitering’, skriver Sundhedsstyrelsen i sin invitation. De efterfølgende temaer er netværkene med til at beslutte. Det kunne f.eks. være: rehabilitering ved sektorovergange, rehabilitering til borgere i plejebolig eller rehabilitering i samspil med psykiatri.

ERFA-netværket er for dig, der er leder eller projektleder, projektmedarbejder eller tovholder på det kommunale ældreområde, og har ansvar for eller arbejder med rehabilitering af ældre borgere efter § 83 a.

Sundhedsstyrelsen lægger op til, at deltagerne netværkene får mulighed for:

  • Netværksdannelse med kolleger i andre kommuner, der arbejder med rehabilitering
  • Inspiration fra kommuner der arbejder med at styrke den rehabiliterende indsats
  • Idé og erfaringsudveksling med andre kommuner
  • Sparring på konkrete problemstillinger I står med i din kommune
  • Mulighed for selv at påvirke indhold og temaer i netværket.

Deltagelse i et ERFA-netværk er gratis. Hver kommune kan tilmelde 2-3 deltagere. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingsfristen er fredag d. 11. januar 2019.

Læs mere - og tilmeld dig HER