Nu sætter vi fokus på dine forhold som leder

Du inviteres hermed til dialogmøder i Lederforeningen, hvor vi drøfter hverdagen som ledere. Temamøderne er første skridt til at finde frem til de ønsker og overenskomstkrav (OK-21), som sygeplejefaglige ledere skal byde ind med, frem mod de kommende forhandlinger af sundhedskartellets lederoverenskomster.

Oprettet: 28.07.2020

I august afholder Lederforeningen en række temamøder, der handler om hverdagen for sygeplejefaglige ledere inden for det kommunale og det regionale sundhedsområde.

Møderne foregår som virtuelle arrangementer. Du vælger selv dine møder og kan deltage i flere temaer - alt efter, hvad du er interesseret i og hvilke tidspunkter, der passer bedst ind i din kalender.

Temamøderne er første skridt til at finde frem til de ønsker og overenskomstkrav (OK-21), som sygeplejefaglige ledere skal byde ind med, frem mod de kommende forhandlinger af sundhedskartellets lederoverenskomster.
Møderne er dermed også en god mulighed for at høre, hvad dine leder-kolleger tænker i forhold til, hvordan vi kan forbedre vores vilkår for ledelse i sundhedsvæsenet …

 

Vælg mellem otte temaer

Du kan vælge mellem disse temaer. Læg mærke til, at hvert tema også har flere mødemuligheder med forskellige datoer.

 

Tema 1:

Hvad kan vi forbedre på generelle kommunale forhold for ledere?

Dette tema foregår ved tre dialogmøder. Du vælger selv hvilken dato, der passer dig bedst.

Er der noget du som leder synes, at der mangler i den nuværende kommunale overenskomst?
Her har du muligheden for at fremkomme med dine synspunkter og ønsker for, hvordan de generelle forhold kan forbedres … og også fastholdes. Har du for eksempel oplevet sammenlægning af områder, nedlæggelse af lederstillinger – større personalegruppe, måske på delte matrikler – gav det mere i løn?

Tema 1: Se datoer - og tilmeld dig her!

 

Tema 3:

Løn og pension

Dette tema foregår ved to dialogmøder. Du vælger selv hvilken dato, der passer dig bedst.

Her fokuserer vi på løn- og pensionsforhold. Er der noget, du som leder synes, mangler i de nuværende overenskomster?
Du har mulighed for at fremkomme med synspunkter og forslag til forbedringer.
Er der for eksempel lønforskel nok mellem ledelsesniveauerne og mellem leder og medarbejder? Er pensionsprocenten i orden?

Tema 3: Se datoer - og tilmeld dig her!

 

Tema 5:

Faget og kompetenceudvikling

Dette tema foregår ved to dialogmøder. Du vælger selv hvilken dato, der passer dig bedst.

Er tiden inde til at se på Ledelseskommissionens anbefalinger vedr. hvor stort et spænd, man kan være personaleleder for? Bør det fremover være en del af overenskomsten?
Skal tillæg for specialkompetencer og specialuddannelser fremgå som faste tillæg i overenskomsten?

Tema 5: Se datoer - og tilmeld dig her!

 

Tema 7: 

Drøftelse af fokusområderne i Lederforeningens debatoplæg til OK21

Dette tema foregår ved tre dialogmøder. Du vælger selv hvilken dato, der passer dig bedst.

Hvilke fokusområder skal vi prioritere ved de kommende overenskomstforhandlinger, og hvordan?
Der er lagt op til 3 forskellige fokusområder i debatoplægget fra Lederforeningens bestyrelse, der udsendes midt i august. På disse dialogmøder har vi en løs drøftelse af alle tre områder.

  • Ledelse og løn
  • En attraktiv arbejdsplads for lederen
  • Faget og kompetenceudvikling

Tema 7: Se datoer - og tilmeld dig her!

Tema 2: 

Hvad kan vi forbedre på generelle regionale forhold for ledere?

Dette tema foregår ved tre dialogmøder. Du vælger selv hvilken dato, der passer dig bedst.

Er der noget, du som leder synes, at der mangler i den nuværende regionale overenskomst?
Du har på dette møde mulighed for at fremkomme med dine synspunkter og ønsker for, hvordan de generelle forhold kan forbedres … og også fastholdes.
Har du for eksempel oplevet sammenlægning af afsnit, nedlæggelse af lederstilling, større personalegruppe måske på delte matrikler - gav det mere i løn?

Tema 2: Se datoer - og tilmeld dig her!

 

Tema 4:

Den attraktive arbejdsplads for ledere

Dette tema foregår ved to dialogmøder. Du vælger selv hvilken dato, der passer dig bedst.

Hvad er en attraktiv arbejdsplads for dig som leder?
Oplever du at have den nødvendige frihed til selv at kunne planlægge din arbejdstid og holde arbejdsfri, når du har præsteret ”for meget” i en periode? Er det tilstrækkeligt attraktivt at skulle give fremmøde i bestemte tidsrum?

Tema 4: Se datoer - og tilmeld dig her!

 

Tema 6: 

Ansættelsesvilkår for topchefer såvel regionalt som kommunalt

Dette tema foregår ved to dialogmøder. Du vælger selv hvilken dato, der passer dig bedst.

Det er tiden til at se på vilkårene for topchefer i Sundhedskartellets Overenskomst. Blandt andet hvordan vi kan arbejde for, at vilkår for ansættelse og afskedigelse er identiske, uanset hvilken overenskomst man som topchef er ansat efter.

Tema 6: Se datoer - og tilmeld dig her!

 

Tema 8: 

Løn i forbindelse med ekstraordinære opgaver

Dette tema foregår ved tre dialogmøder. Du vælger selv hvilken dato, der passer dig bedst.

Der er nok ingen af os, som har glemt Corona tiden. I blev rost til skyerne for indsatsen, men det blev hurtigt hverdag, når vi skulle drøfte lønnen for den store ekstraordinære indsats, du og dine lederkolleger udførte.
Hvordan kan vi skabe et bedre system i forbindelse med ekstraordinære arbejdsopgaver. Skal der for eksempel fremover være fast tillæg, når det skal udføres ekstraordinære arbejdsopgaver?

Tema 8: Se datoer - og tilmeld dig her!

Temamøderne er første skridt til at finde frem til de ønsker og overenskomstkrav (OK-21), som sygeplejefaglige ledere skal byde ind med, frem mod de kommende forhandlinger af sundhedskartellets lederoverenskomster.