Ny uddannelse skal sikre sygeplejersker med udvidede kompetencer

Fremtidens nære sundhedsvæsen kommer under pres. En ny uddannelse skal blive en vigtig del af løsningen på udfordringen. Lederforeningen roser initiativet.

Oprettet: 06.12.2018

Flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme som skal behandles derhjemme, vil øge presset på det nære sundhedsvæsen. Otte kommuner har derfor nu taget initiativ til ny uddannelse i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Den nye uddannelse skal sikre avancerede kliniske sygeplejersker, og kan være en vigtig del af løsningen med at skabe et velfungerende nært sundhedsvæsen.

Den nye APN-uddannelse - Advanced Practice Nursing – starter for alvor i sommeren 2019. Samtlige Sundheds- og Ældrechefer i landets 98 kommuner har netop fået henvendelse fra styregruppen i APN-projektet om muligheden for at uddanne personale til de nye udfordringer. Og med en tilhørende opfordring om at deltage i eller følge projektet og udviklingen.

Den nye APN-linje udbydes af Aarhus Universitet og første hold starter i sommeren 2019. Undervisningen på APN-linjen under kandidatuddannelsen i sygepleje retter sig specifikt mod klinisk praksis, og de studerende arbejder blandt andet med praksisrelaterede cases.

Lederforeningen støtter ideen om en ny kandidatuddannelse. Herunder også at lederne overvejer, om det er en mulighed i ens egen del af praksis.

- Netop fordi APN-sygeplejersker og APN-linjen er relevant i hele sundhedsvæsenet, er det også relevant for alle ledere at være opmærksom på denne udvikling og nye mulighed, siger Peter Stuhaug, der er næstformand i Lederforeningen i DSR, og tilføjer:

- Selvom det er otte kommuner, der tager initiativ til APN-linjen, er den ikke kun målrettet kommunerne, men hele sundhedsvæsenet. Og derfor også relevant for alle ledere. Jeg vil gerne opfordre lederne til at undersøge indholdet og mulighederne i den nye kandidatuddannelse og sende relevant personale på uddannelsen. Vi skal udnytte denne nye enestående mulighed for opkvalificering af sygeplejerskerne til de kommende opgaver i det nære sundhedsvæsen. Det kan blive et spændende bud på, hvordan vi kan styrke sundhedsvæsenet.

APN-sygeplejersker er særligt kvalificerede til at hjælpe mennesker med komplekse sundhedstilstande, en eller flere samtidige kroniske sygdomme, patientforløb med mange kontakter flere steder i sundhedsvæsenet mv.

På APN-linjen kan de studerende arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sektorer og specialer. Studerende vil eksempelvis kunne arbejde forskningsbaseret med opgaver og problemstillinger i forhold til organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen omkring plejen af borgere og patientgrupper.

Der er ansøgningsfrist 1. marts 2019, og uddannelsen kan læses både i Emdrup og i Aarhus. APN-linjen kan søges af alle sygeplejersker.

Læs mere om APN-uddannelsen HER!


 
(foto: Arkiv, Colourbox)