Nye medlemmer i Lederforeningens bestyrelse

Lederforeningens bestyrelse har fået to nye bestyrelsesmedlemmer. I Valgkreds Syddanmark er suppleant Julie Elizabeth Judge blevet fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. I Valgkreds Midtjylland måtte der dog kampvalg til for at finde nyt bestyrelsesmedlem.

Oprettet: 20.09.2022

De ledende sygeplejersker i Midtjylland kunne sætte kryds ved tre forskellige ledere, der alle stillede sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. 

Dorthe Goul vandt afstemningen med over halvdelen af de i alt 146 afgivne stemmer, og skal dermed nu indgå i bestyrelsen.

Dorthe Goul er oversygeplejerske på intensivbehandlingsafsnit på Regionhospitalet Gødstrup.  Hun har gennem en periode været Leder TR, og har også været mentor i Lederforeningens mentorordning for flere nye ledere både i primær og regionalt.

Dorthe Goul tager 22 års ledererfaring med ind i bestyrelsesarbejdet og brænder blandt andet for at arbejde med god sygeplejefaglig ledelser - og at Lederforeningen til stadighed er et naturligt medlem ved alle centrale forhandlinger og politiske debatter omhandlende sundhedsvæsenet.

Stine Rose er valgt som 1. suppleant i Valgkreds Midtjylland. Stine Rose er forstander i Generationernes Hus, Århus.

I Valgkreds Syddanmark er suppleant Julie Elizabeth Judge blevet fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Den ledige bestyrelsespost er opstået, fordi det tidligere bestyrelsesmedlem i kredsen, Mette Juul Johansen, er blevet ansat som ledelseskonsulent i Lederforeningen.