Nye principper for introduktionsforløb til nyuddannede sygeplejersker

God introduktion af nyuddannede sygeplejersker er en vigtig forudsætning for patientbehandlingen og det har betydning for både rekruttering og fastholdelse af sygeplejerskerne. Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har nu aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker.

Oprettet: 28.06.2022

De nye principper for introduktionsforløb til nyuddannede sygeplejersker er udarbejdet i fællesskab af Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd , og sætter rammerne for de konkrete introduktionsforløb, der skal fastlægges lokalt. 

De nye principper for introduktionsforløb skal implementeres snarest muligt og seneste i første kvartal 2023.

I den nye fælles aftale med Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd er det slået fast, at introduktionsforløbene skal have en varighed, der bidrager til, at den nyuddannede opnår den tryghed og selvstændighed i anvendelsen af kliniske kompetencer og færdigheder, som den nyuddannede har brug for at få en solid start på arbejdslivet.

Det indgår blandt andet i aftalen, at alle nyuddannede under introduktionsforløbet vil få tilknyttet en mentor, der skal sikre løbende sparring og opfølgning. Samtidig skal der afholdes statussamtaler undervejs i forløbet, hvor der er fokus på læring og udvikling.

Hospitaler i alle regioner har i mange år arbejdet med introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker på forskellige måder og med forskellig varighed. Alle erfaringer har været brugt i udarbejdelsen af den nye aftale. 

Aftalen blev forhandlet på plads som led i overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner sidste år, og siden er der blevet arbejdet med at formulere principperne.

Læs aftalen HER

Det betyder aftalen for den nyuddannede

  • Alle nyuddannede får ret til at modtage et introduktionsforløb. Modtager den nyuddannede ikke et tilbud om et introduktionsforløb, eller bliver det afbrudt for eksempel på grund af tidspres eller personalemangel, kan den nyuddannede eller vedkommendes TR gå til ledelsen med aftalen i hånden.
  • Alle nyuddannede får ret til at få tilknyttet en mentor. En mentor skal som udgangspunkt være en erfaren sygeplejerske, som kan understøtte faglig sparring og feedback. 
  • Alle nyuddannede får ret til at holde statussamtaler i løbet af introduktionsforløbet.
  • Der skal følges op lokalt for at sikre at introduktionsforløbene lever op til formålene i aftalen. Det kan for eksempel være i form af et spørgeskema, hvor svarene bruges til at justere i forløbene.

Læs mere HER