Nye regler for patientjournaler på vej

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) er parat til at ændre lovgivningen, så det bliver muligt med mere anonym angivelse af navne på sundhedspersonale i forbindelse med patientjournaler.

Oprettet: 11.12.2019

Lederforeningen har netop peget på behovet for, at det bliver muligt at kunne gå mere trygt på arbejde for sundhedspersonalet. Lederforeningens udmelding sker blandt andet på baggrund af en oplevelse af, at utrygheden er større nu end tidligere for personalet indenfor sundhedsområdet.

Nu melder Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) så ud, at regeringen vil lægge op til ændringer i lovgivningen, der kan medvirke til at skabe øget tryghed.

Ændringerne vil betyde, at sundhedspersonale kan nøjes med at skrive deres initialer i forbindelse med patientjournaler, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet til Berlingske.

Baggrunden er en afrapportering fra en arbejdsgruppe, der allerede i september foreslog at ændre måden, hvorpå sundhedspersonale fører journal, skriver Berlingske.

Arbejdsgruppens primære formål var at mindske bureaukratisering i sundhedssektoren, og rapporten var bestilt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Berlingskes artikel (kræver abonnement)

"Ministeriet er i gang med arbejde videre på rapportens anbefalinger om løsninger vedrørende initialer, og det er man nu ved at udmønte i lovgivning," oplyser ministeriets presseafdeling til Berlingske.

Noget sundhedspersonale kan allerede i dag nøjes med at skrive deres initialer i patientjournaler af sikkerhedsmæssige årsager. Men denne mulighed ser altså nu ud til at blive udvidet.

Lederforeningen har netop anbefalet, at det også skal være muligt for personale helt naturligt at kunne nøjes med fornavn på navneskilte. 

Læs Lederforeningens anbefaling her!