Sådan tackler du chikane og krænkelser

Det kræver en åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere krænkende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed. Her er tips til dig som leder.

Oprettet: 12.11.2020

Den stigende debat om seksuel chikane indenfor blandt andet sundhedsområdet skaber et nyt og vigtigt fokus om at forebygge og undgå krænkende adfærd.
Som leder er det en del af din opgave og ansvar at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Du skal blandt andet udstikke rammerne for, hvordan man taler sammen og omgås på arbejdspladsen.
Vi har her på siden samlet lidt viden og nyttige redskaber, således at du som leder får det bedste udgangspunkt for at tackle krænkende adfærd og herunder seksuel chikane.

Sparring via Lederforeningen

Hvis du som leder i sundhedsvæsenet oplever krænkende adfærd, så kan du trygt henvende dig til Lederforeningen og få sparring til, hvordan du kan tackle den krænkende adfærd.

Helt praktisk har Lederforeningen udpeget to nøglepersoner, der kan tage sig af de særlige chikane-sager. Der er tale om ledelseskonsulenter, der kender til vilkår og kultur indenfor sundhedsområdet, og som vil kunne lytte og guide videre i forhold til konkrete episoder.

Henvendelser til Lederforeningen vedrørende chikane telefon 4695 3913
Mailadresse vedr. chikane-sager: Chikane-lederraadgivning@dsr.dk

Nyttig viden via Arbejdstilsynet

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Via Arbejdstilsynet kan du finde nyttig viden om, hvornår der er tale om krænkende adfærd og hvordan du som leder kan tackle krænkende adfærd

Arbejdstilsynet om "krænkende adfærd" - Læs HER

Nyttig viden via Dansk Sygeplejeråd

Som sygeplejerske kan du opleve uønsket adfærd af seksuel karakter, når du er på arbejde. Vi har forskellige grænser og seksuel chikane er ofte tabubelagt. Det kan derfor være vanskeligt at håndtere. Hvornår er der tale om seksuel chikane og hvad kan du gøre, hvis du oplever det på arbejdet?

Dansk Sygeplejeråd om seksuel chikane - Læs HER

Nyttig viden via Væksthus for Ledelse

Vi skal det krænkende og grænseoverskridende sprog til livs - og selvsagt de sexistiske handlinger. Som leder skal du tale om det, som sker - og er sket - på en respektfuld og undersøgende måde. Få via Væsthus for Ledelse en række værktøjer til at tage den svære dialog om krænkelser.

Sådan taler du om krænkelser på arbejdspladsen - Læs HER

Specielt om sexchikane

Seksuel chikane er en form for mobning, hvor den krænkende handling hovedsageligt har seksuel karakter.

Få tips til, hvordan du kan bruge konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen.
Arbejdsmiljøweb.dk tilbyder blandt andet inspirationspjece.

Sådan undgår du sexchikane - Læs HER

Spørg dit personale om chikane

Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet et bud på spørgeskema, som arbejdsgivere kan bruge i forbindelse med undersøgelse af mulig seksuel chikane blandt ansatte på arbejdspladsen.
Du finder også definitionen af seksuel chikane og råd til dig, der har oplevet at være udsat for seksuel chikane.

Institut for Menneskerettigheder om seksuel chikane - Læs HER