Samtlige landets 98 kommuner bør have sygeplejefaglig ledelse

Lederforeningen efterlyser, at landets kommuner prioriterer en sygeplejefaglig ledelse, der kan sikre ordentlige pleje- og behandlingsforløb. Kommunerne får en større og større rolle i sundhedsvæsenet. Det øger kravet til overblik i hele borgerens forløb, siger Irene Hesselberg, der er formand i Lederforeningen.

Oprettet: 29.12.2018

Regeringen har annonceret, at den vil offentliggøre sit udspil til ny sundhedsreform i starten af det nye år. Landets kommuner har udsigt til at få en endnu større rolle i sundhedsvæsenet og skal dermed sikre, at der er sammenhæng i behandlingen fra hospital til den efterfølgende behandling, pleje og rehabilitering i kommunen.

Men kommunerne bør allerede nu prioritere opgaven langt mere centralt med at sikre forløbet fra patient til borger, lyder det fra Lederforeningen, der omfatter flere end 4000 ledende sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen.

- Der mangler desværre ofte et koordinerende overblik i det fulde pleje- og behandlingsforløb. I stedet ender vi i for mange tilfælde med, hvad der opleves som af hinanden uafhængige forløb. Alle niveauer i kommuner og regioner bør have en sygeplejefaglig ledelse, der kan sikre bedre sammenhæng. En sygeplejefaglig ledelse vil for eksempel kunne sikre, at medarbejderne har de rette faglige kompetencer til at sikre, at den rette indsats leveres til rette kvalitet på det rette tidspunkt. Der bruges ressourcer helt unødvendigt, fordi der ikke er dette sygeplejefaglige overblik, siger Irene Hesselberg, der er formand for Lederforeningen.

I Aalborg kommune kender sygeplejechef Helen Kæstel godt til udfordringen med at skabe sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenets forskellige systemer.

- Jeg har oplevet at borgere er blevet indlagt og udskrevet et utal af gange, hvor det kunne være undgået, hvis vi havde et tættere samarbejde med en mere helhedsorienteret og borgerrettet koordination mellem de tre sundhedsaktører – altså mellem hospital, kommunen og den praktiserende læge, siger Helen Kæstel.

Et projekt med at skabe bedre sammenhæng mellem de tre parter i Aalborg er lige blevet evalueret. Projektet med øget samarbejde har opnået positivt resultat.

- Vi har netop fået data fra projektet. De viser for eksempel, at vi har knækket kurven og kan undgå unødvendige genindlæggelser de steder, hvor man har deltaget i projektet. Via projektet har vi fået skabt større forståelse for, at det er vigtigt at samarbejde på tværs af systemet mellem hospital, kommune og praktiserende læge. Det nytter ganske enkelt at være i direkte sparring og kontakt, siger Helen Kæstel, der er ansat til præcis denne funktion i Aalborg kommune og samtidig også kender procedurerne på Aalborg Universitetshospital indgående.

I Lederforeningen peger Irene Hesselberg på, at der netop er brug for øget fokus på sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenets systemer.

- Der har indtil nu været stort politisk fokus på, om den nye indretning af sundhedsvæsenet skal have konsekvens for selve systemet med de fem regioner. Personligt synes jeg, at den politiske debat i højere grad bør fokusere på, hvordan vi sikrer en bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Og det uanset hvilken overordnet struktur, vi så ender med.  I dag er der ikke et tilstrækkeligt forpligtende samarbejde mellem sygehuset, kommunen og almen praksis. Dermed ender vi med en behandling, der ofte opleves usammenhængende i siloer. Det er ærgerligt, når en løsning med mere fokus på sygeplejefaglig ledelse kunne løse det, siger Irene Hesselberg, og tilføjer:

- Det kræver en ledelsesmæssig og politisk vilje til at se på patientens samlede forløb og justere sin egen indsats ind efter det. Jeg vil kraftigt opfordre alle landets kommuner til at prioritere, at den kommunale struktur indrettes, så der skabes dette overblik.