Styrk den sygeplejefaglige ledelse

Politikere på Christiansborg og arbejdsgiverne i Danske Regioner og KL har fået 12 anbefalinger til at få flere sygeplejersker indenfor sundhedsområdet fra Dansk Sygeplejeråd, Lederforeningen og SLS. Lederforeningen peger især på, at den faglige ledelse bør styrkes, hvis kvaliteten i sundhedsindsatsen skal sikres.

Oprettet: 28.04.2022

Manglen på sygeplejersker i sundhedsvæsenet er blevet et altoverskyggende problem i forhold til at sikre, at sundhedsindsatsen kan opretholde sin kvalitet. Lederforeningen, Dansk Sygeplejeråd og de studerende i SLS fremlægger derfor 12 anbefalinger til, hvordan situationen kan ændres.

De 12 anbefalinger fokuserer blandt andet på, at der er nødt til at komme mere fokus på arbejdsvilkårene i sundhedssystemet.

Lederforeningen peger på, at det er afgørende at sikre den faglige ledelse:

”De sygeplejefaglige ledere har en nøglerolle i forhold til at sikre kvaliteten i sundhedsindsatsen. Og ledelsen bliver endnu mere vigtig, for sundhedsvæsenet er udfordret af mangel på kvalificeret personale og samtidig stadig flere patienter og borgere med behov for behandling og sygepleje. Hvis den næsten umulige udfordring skal løses, så kræver det, at vi prioriterer tid til ledelsesopgaven og rammerne til at kunne udøve nærværende og kvalificeret ledelse, ” lyder det fra Lederforeningens formand, Irene Hesselberg.

72 procent af de medicinske afdelinger har ledige stillinger, fordi der mangler kvalificerede ansøgere. På intensivafdelinger er det 83 pct. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra marts foretaget blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer på medicinske afdelinger samt på intensiv, anæstesi og operation/opvågning.

Læs de 12 anbefalinger til løsninger HER
Læs mere om initiativet og baggrunden for de 12 anbefalilinger HER