Sygeplejersker virker som løftestang for lederne

De ledende sygeplejersker fik hævet indbetalingen til pension i forbindelse med OK18. Andre steder endte det med andre såkaldte specifikke forbedringer. Nu bruges de forbedringer til at genforhandle ledernes grundlæggende løn.

Oprettet: 16.04.2019

Når det regner på præsten… Ordsproget har været kendt længe. I almindelige ord betyder det, at en persons rigdom eller succes også kan komme andre personer til gode. Sådan tænker vi præcis i Lederforeningen i forhold til din løn lige nu.

Vi er lige nu især opmærksomme på de organisationsspecifikke resultater, der blev forhandlet hjem til erfarne sygeplejersker og forhøjelse af tillægget til specialuddannede sygeplejersker.
Begge dele var særlige resultater af OK18 for de to nævnte medarbejdergrupper, hvor du i stedet fik forbedret din pensionsindbetaling.
Begge disse resultater for erfarne sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker mindsker i første omgang forskellen mellem grundlønnen for en medarbejder og en leders grundløn en lille smule. Den udvikling kan vi nu bruge til at genforhandle ledernes grundløn.

Lederforeningen kræver forhandling af lederløn

Derfor er vi lige nu fokus på at begære nye forhandlinger af grundlønnen for dig og dine kolleger de steder, hvor der er mange erfarne og specialuddannede sygeplejersker.

Vi oplever heldigvis også en fin forståelse hos arbejdsgiverne mange steder. De er også opmærksomme på, at det ikke duer, hvis forskellen i grundlønnen for medarbejdere og deres ledere bliver for lille.
Derfor er det et rigtig godt tidspunkt at bede om lokale lønforhandlinger lige nu, hvor vi tydelig kan henvise til de konkrete tal.

Du kan være til stor hjælp i dette arbejde, hvis du retter henvendelse til os, når der skal udmøntes lokallønsmidler i din kommune/region/hospital!

Kontakt i så fald din ledelseskonsulent, der så vil vurdere mulighederne. ( Find din ledelseskonsulent HER )

Vi bliver også løbende indkaldt til orienteringsmøder i regioner og kommuner om, hvordan lokallønsmidlerne kan anvendes.

Men det er ikke alle arbejdsgivere, der har sådan en proces. Hvis du derfor ikke allerede er bekendt med hvordan og hvornår, der skal forhandles på din arbejdsplads for medarbejdere og ledere, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til os, så vi kan finde ud af det og komme i gang…

Læs mere:

Få gode råd til, hvordan du forbereder din årlige lønsamtale ....via Lederforeningens lønunivers HER!

I ”Sygeplejersken” nr. 04 2019 finder du en oversigt over de seneste ændringer i lønnen hvad det betyder for sygeplejersker og ledende sygeplejerskers løn som følge af OK18 HER.