Telemedicin, videokonsultationer, apps og kunstig intelligens

Videoløsninger, telemedicin og andre digitale redskaber. I dag er det undtagelsen, at man som patient får tilbudt en digital løsning som et led i sin behandling. Danske Regioners digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen.

Oprettet: 30.06.2020

Digitale løsninger skal fremover hjælpe sundhedspersonalet med at løfte kerneopgaven med at forebygge, diagnosticere og behandle langt bedre end i dag.

Det er målet for landets fem regioner, der i en digitaliseringsstrategi lægger op til, at digitale redskaber bliver indarbejdet i langt højere grad i det danske sundhedsvæsen.

Konkret vil regionerne oven på de gode erfaringer under corona-epidemien sikre større udbredelse af videokonsultationer i praksissektoren og på hospitalerne, så en konsultation kan gennemføres online, hvis det giver faglig mening.

Digitalt boom under COVID-19

  • 1264 lægeklinikker har siden 24. marts gennemført 71.508 lægekonsultationer på Min Læge Appen, som i coronaperioden er downloadet knapt en kvart million gange.
  • I april og maj er der afholdt 2.700 psykologsamtaler via den nye mulighed VideoKonsultation på sundhed.dk
  • På den første måned brugte danskerne den nye Coronavirus-chatbot fra Region Hovedstadens Akutberedskab 180.000 gange til at vurdere symptomer.

(kilde: Danske Regioner, 30 juni.)

Brugen af kunstig intelligens i forebyggelse, behandling og opfølgning styrkes. Telemedicin bliver udrullet i hele landet, så kronisk syge danskere kan tage hånd om egen sygdom derhjemme og undgå indlæggelse.

Læs mere om regionernes næste digitale skridt HER

Læs Danske Regioners digitaliseringsstrategi "Sundhed for dig" HER