Trivsel i lederrollen

De fleste ledere er opmærksomme på, om deres medarbejdere trives. Men som leder har din egen trivsel og arbejdsglæde stor betydning for hele arbejdspladsen. 'Trivsel i Lederrollen' og 'Coaching for ledere' er to inspirationshæfter. Hæfterne er særligt rettet mod ledere i social- og sundhedssektoren.

Oprettet: 20.04.2021

Erfaringen viser, at der er lavere sygefravær og højere kvalitet i opgaveløsningen på arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere trives, og hvor der er en høj social kapital. 

Derfor har din egen trivsel i lederrollen betydning for hele arbejdspladsen.

Dit psykiske arbejdsmiljø påvirkes af bl.a. de opgaver og krav, der stilles til dig, de ressourcer du har til rådighed samt af dine relationer til din egen chef, dine lederkolleger, dine medarbejdere og dit eget personlige netværk.
Og det påvirkes ikke mindst af dine egne valg i forhold til lederrollen.

'Trivsel i Lederrollen' og 'Coaching for ledere' er to inspirationshæfter, udarbejdet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration.

Hæfterne indeholder tips, gode råd og små øvelser.

Find de to hæfter HER