Vi har fingeren på pulsen for dig

Lederforeningen forsøger også at have et vågent øje for relevante eksterne tilbud til ledere. Og især når der er tale om tilbud fra diverse offentlige myndigheder. Lige nu er der relevante tilbud fra både Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oprettet: 15.09.2019

I november holder Styrelsen for Patientsikkerhed temadage om patientsikkerhed i forbindelse med medicinhåndtering.

Temadagene foregår i Horsens og København og henvender sig primært til sundhedspersoner i ældreplejen.

Programmet byder bl.a. på introduktion til nye funktioner i FMK, indblik i apotekernes rolle i samarbejdet om patientens medicin og inspiration fra konkrete projekter i ældreplejen.

Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller også nyt om dosisdispensering og AK-behandling og præsenterer læringsmateriale, der hjælper med at undgå medicinfejl, når man arbejder med risikosituationslægemidler.

Læs mere – tilmeld dig HER

Styrk den ældre borgers livskvalitet og selvbestemmelse

Få besøg af rejseholdet fra Videnscenter for Værdig Ældrepleje og lær om, hvordan du kan styrke borgernes livskvalitet og selvbestemmelse. Sundhedsstyrelsen har åbnet for ansøgninger til to puljer for medarbejdere og ledere.

Sundhedsstyrelsen har åbnet for ansøgninger til to puljer, der begge har til formål at styrke værdigheden for den ældre borgere. Man kan søge om at få et rejsehold fra Videnscenter for værdig ældrepleje på besøg i sin kommune og tilrettelægge et læringsforløb om emner som for eksempel ensomhed, livskvalitet og selvbestemmelse

Det ene forløb er målrettet medarbejdere og det starter i 2020 og varer i ca. 4-6 måneder.
Det andet forløb er målrettet ledelse. Det starter i foråret 2020 og varer ca. 3-12 måneder.

Der er mulighed for at søge puljerne nu!

Læs mere om de to puljer HER