Vi hjælper dig til højere løn!

Du kan forbedre din egen løn som leder med enkle midler. Via dit medlemskab i Lederforeningen har du adgang til redskaber, der hjælper dig i forberedelsen af din årlige lønforhandling.

Oprettet: 17.04.2019

Den årlige samtale om regulering af din løn som leder er en rettighed, som Lederforeningen har sikret dig. 

Uanset om du arbejder på en arbejdsplads, der praktiserer individuelle årlige lønsamtaler eller fælles forhandling for større ledergrupper, så har du ret til denne årlige lønsamtale. 

Det er en rettighed, som vi har sikret via overenskomsten med Kommunernes Landsforening KL - og via den aftale vi har indgået med Danske Regioner. Så det er bare om at udnytte din rettighed. 

Hvad enten forhandlingen ender med at foregå samlet eller som en personlig individuel lønforhandling, så lykkes det faktisk meget ofte at få reguleret lønnen med ekstra penge ved disse årlige forhandlinger. 

Lederforeningen tilbyder samtidig en række redskaber, der kan hjælpe dig til højere løn.

Her er en håndfuld af de redskaber, du kan gøre brug af i kraft af dit medlemskab i Lederforeningen:

 1. Personlig lønsparring
  Kontakt din ledelseskonsulent og aftal en personlig lønsparring, hvor I snakker om dine argumenter for en regulering af lønnen.
  Find din ledelseskonsulent HER
 2. Fælles lønsparring.
  Kontakt din ledelseskonsulent, hvis du synes, at der er basis for, at vi arrangerer en fælles lønsparring i din ledergruppe, hvor I snakker om argumenter for en regulering af lønnen.
  Find din ledelseskonsulent HER
 3. Din personlige logbog.
  Forhandlingslogbogen, der kan hjælpe med at forberede din forhandling … også i det lange løb.
  Find forhandlingslogbogen HER
 4. Lønforberedelse på Lederforeningens hjemmeside.
  Besøg vores løn-univers med løn- og ansættelsesvilkår, gode lønråd, lønberegner, oversigter, tips til selve forhandlingen og meget mere.
  Find vores lønunivers HER
  Sådan forbereder du dig til din egen lønforhandling - læs HER
 5. Ledermøde for dig og dine kolleger.
  Vil du gerne have et ”kickstart-møde”, hvor vi snakker om, hvordan I kan tænke jeres løn som ledere og opnå lønstigning, så kontakt din ledelseskonsulent.
  Find din ledelseskonsulent HER
 6. Fast ledernetværk på din arbejdsplads.
  Lav jeres eget leder-netværk på din arbejdsplads, hvor I mødes om spændende emner, der har relation til jeres fælles udfordringer som ledere.
  Lederforeningen har lige nu op mod et halvt hundrede netværk. Et netværk kan også bruges til at snakke jeres løn- og arbejdsforhold. Vi tilbyder, at jeres netværk får inspirationsmateriale. I kan desuden udpege én af jer som kontaktperson (Leder-TR). Som Leder-TR opnår jeres kontaktperson en række ekstra fordele, som I kan få gavn af i jeres ledernetværk.
  Læs mere om mulighed for ledernetværk og Leder-TR HER

Er du i tvivl om, hvorvidt det er rigtigt af dig at bede om din lønsamtale lige nu, så kontakt din ledelseskonsulent i Lederforeningen. 

Kunne du godt tænke dig, at vi kommer og deltager i et fælles møde for dig og dine kolleger, hvor vi sammen snakker om jeres lønforhold som ledere, så er det også en mulighed. Vi kalder det ”I ringer, vi kommer”. Hvis du er så heldig at arbejde ét af de steder, hvor I har udpeget en ”Leder-TR”, kan vedkommende hjælpe med at indkalde til mødet.

Læs mere:

Få gode råd til, hvordan du forbereder din årlige lønsamtale via Lederforeningens lønunivers HER