Vi må blive bedre til at anerkende indsatsen

Lederforeningens forkvinde, Irene Hesselberg, appellerer i et debatindlæg til, at alle bliver bedre til at anerkende hinanden for den flotte indsats, som ydes så mange steder hver eneste dag i alle hjørner og kroge af vores sundhedsvæsen. Hun håber, at arbejdsgivere og sundhedspolitikere er parate til at handle aktivt.

Oprettet: 22.08.2022

I øjeblikket arbejder store dele af sundhedsvæsenet på pumperne, hvor kræfterne bruges til det yderste og for ofte også over den grænse, hvor rimeligt bliver urimeligt.
Sådan tegner Lederforeningens forkvinde, Irene Hesselberg, den aktuelle situation i sundhedsvæsenet, og efterlyser derfor, at flere medvirker til skabe og genskabe et arbejdsmiljø og en arbejdsglæde, der kan forsøge at bringe sundhedsvæsenet tilbage på ret kurs.

Appellen lyder både til arbejdsgivere, sundhedspolitikere og også indadtil i sundhedsvæsenet - og fremsættes i et debatindlæg i mediet Sundhedsmonitor.dk .

"Jeg vil alligevel opfordre til, at vi nu alle forsøger denne sværeste erkendelse. Både medarbejdere, ledere og arbejdsgivere. En ændret stemning, som kan medvirke til at skabe ny tro på vores indsats. Og en helt nødvendig ny tro, hvis sundhedsområdet skal kunne tiltrække det nødvendige personale og fastholde alle de gode medarbejdere," lyder det blandt andet i debatindlægget.

"Der er brug for, at vi alle bliver bedre til at anerkende hinanden for den flotte indsats, som ydes så mange steder hver eneste dag i alle hjørner og kroge af vores sundhedsvæsen."
"Medarbejdere skal sluge kameler og mærke glæden ved at lykkes flot i modvind. Ledere skal turde snakke om alt det svære og samtidig fokusere på dét, som vitterlig lykkes så flot. Og sundhedsvæsenets arbejdsgivere skal tage reelle og tydelige skridt, der kan bakke tydeligt op om projektet med at ændre hele stemningen," mener Irene Hesselberg og peger på, at det er nødvendigt med en fælles indsats, hvis fremtidens danske sundhedsvæsen skal kunne tiltrække mange flere, der vil yde en indsats, tage det vigtige skridt at vælge karriere i ét af sundhedsfagene.

"For skal fremtidens sundhedsindsats lykkes – med udsigten til langt flere patienter, behandlingskrævende borgere og flere danskere med svære kroniske lidelser – så skal vi finde vejen til, at denne forventningsglæde og glæde ved at arbejde indenfor sundhedsområdet genskabes. Det handler om i fællesskab at skabe og genskabe reel arbejdsglæde," mener Irene Hesselberg, og understreger samtidig:

"Jeg ved, at de ledende sygeplejersker er parate. Jeg ser også, at medarbejderne møder med engagement og ansvar. Jeg håber derfor, at både arbejdsgiverne og sundhedspolitikerne også er parate til at handle!"

Læs debatindlægget i sin fulde længde HER!

(foto: Linda Hansen)