Vi søger deltagere til fokusgruppeinterviews

Lederforeningen og Væksthus for Ledelse er i gang med et udviklingsprojekt om 24/7-ledelse af en kerneopgave. Og nu har vi brug for din hjælp.

Oprettet: 22.06.2022

Formålet med projektet er at undersøge de særlige udfordringer, der er forbundet med ledelse af en 24/7-kerneopgave, men hvor der ikke er ledelse til stede 24/7.

Hvad er de særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter? Hvad er den gode ledelsespraksis? Og er der ledelsesredskaber, som med fordel kan udbredes?

I den forbindelse står vi over for at gennemføre en række fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere, der alle har det til fælles, at de arbejder med en kerneopgave 24/7, og som er ansat i regionale eller kommunale velfærdsinstitutioner på fx plejehjem, i hjemmeplejen, på rehabiliteringscentre, det socialpædagogiske område, psykiatrien og på hospitaler. 

Kan du hjælpe os ved at deltage i et interview?

Hvert fokusgruppeinterview varer ca. to timer. Vi gennemfører identiske interview på flere datoer og lokationer, som du kan vælge imellem.

Læs mere og tilbyd dig som interviewperson HER!