Vigtige kompetencer er gået tabt i gammel fagopdeling

Faglige kompetencer i sundhedsvæsenet skal udnyttes meget bedre, hvis det skal lykkes at fastholde og udvikle den nuværende kvalitet i sundhedsindsatsen. Et nyt tiltag med selvstændigt virksomhedsområde i forbindelse med den netop vedtagne sundhedsreform er et afgørende vigtigt skridt på vejen, mener Lederforeningen.

Oprettet: 03.06.2022

Manglen på kvalificeret arbejdskraft i det danske sundhedsvæsen er på vej til at vælte sundhedsindsatsen, som vi kender den i dag. Eksperter har udpeget manglen på sygeplejersker og læger som den største trussel mod fremtidens sundhedsvæsen.

Men den nye sundhedsreform rummer en næsten overset mulighed for nødvendig nyudvikling af sundhedsindsatsen. Det påpeger Lederforeningen, der repræsenterer 4000 ledende sygeplejersker i kommuner og på landets hospitaler.

Etableringen af et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker kan blive startskuddet til at finde skjulte nye ressourcer i sundhedsvæsenet, som kan blive en vigtig brik i at sikre fremtidens sundhedsindsats, siger Lederforeningens formand, Irene Hesselberg, der roser politikerne på Christiansborg for at tænke anderledes med det nye tiltag.

Presset sundhedsvæsen kræver nytænkning

- Sundhedsvæsenet er mange steder lige nu alvorligt presset af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Der mangler personale indenfor mange af de faggrupper, som er nødvendige for at sikre en tryg behandling. Det gælder for eksempel både sygeplejersker, læger, jordemødre og social- og sundhedspersonalet. Skal vi lykkes med at sikre en sundhedsindsats, er vi derfor nødt til at gå nye veje og se på, hvordan vi kan udnytte vores fagligheder langt bedre, siger Irene Hesselberg.

De ledende sygeplejersker peger på, at det nye virksomhedsområde til sygeplejersker kan få en afgørende betydning for fremtidens sundhedsindsats.

- Hidtil har vi tænkt i en gammeldags fordeling af opgaverne. Kun læger kunne behandle, kun sygeplejersker kunne sygepleje og så videre. Men samtidig har vi udviklet uddannelserne, så de forskellige faggrupper i dag har langt større og anderledes viden end tidligere. Vi har som ledere ikke kunne udnytte denne nye viden optimalt netop på grund af faggrænserne. Derfor er det et ultravigtigt tiltag, at der fra politisk hold nu er denne beslutning om at se på faglighederne på en ny måde og herunder udvikle et nyt selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejerskerne. I virkeligheden bør det være startskuddet for, at vi ser med nye øjne på hele sundhedsindsatsen, mener Lederforeningens formand, Irene Hesselberg, og tilføjer:

- Det nye virksomhedsområde må endelig ikke opfattes som, at nogen forsøger at stjæle opgaver fra andre. Det er derimod et udtryk for, at vi skal nytænke vores fagligheder. For gør vi ikke det, risikerer vi for alvor stå med problemer. Sundhedsindsatsen er udfordret af, at der vil komme langt flere patienter i de kommende år, fordi danskerne helt generelt lever længere. Hvis ikke vi nytænker vores måde at indrette indsatsen på, vil vi derfor ikke kunne opretholde den nuværende standard. Og som ledere er det altså svært at stå og se til, at der er viden i vores nuværende system, som slet ikke bruges optimalt. Derfor er det et meget vigtig skridt, som politikerne nu har taget. Og som man i allerhøjeste grad bør rose!

(foto: Colourbox genrefoto)