OK 21 - for ledere

Din løn og dine arbejdsvilkår som leder tager udgangspunkt i de aftaler og overenskomster, som er indgået med din arbejdsgiver. Der er en lang vej for at nå frem til nye overenskomster. Og det hele kan ende i en konflikt med strejker eller lockout. Læs Lederforeningens konfliktvejledning for ledere.

Vejen for at nå frem til nye overenskomster, der kan regulere din løn og dine arbejdsvilkår i de kommende år, starter næsten et år tidligere - i sommeren 2020. Læs mere HER!

I marts 2021 lå der så endelig et forslag til nye overenskomstaftaler efter forhandlinger med arbejdsgiverne. Som en del af systemet skal aftalerne så endelig godkendes af medlemmerne ved en såkaldt urafstemning. 

Men ved urafstemningen afviste medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd aftalerne med Danske Regioner og med Kommunernes Landsforening. Læs mere HER!

Derfor skal parterne - Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne - i maj måned forsøge at nå frem til nye aftaler, som så igen skal forelægges for medlemmerne.

Kan man ikke nå frem til nye bud på aftaler, som begge parter kan godkende og anbefale, kan det i sidste ende resultere i en konflikt med strejke eller lockout. Det er et sidste forsøg på at presse parterne til ny forhandlingsvilje.

Lederforeningens konflikt-vejledning

Dansk Sygeplejeråd og Radiografrådet har varslet strejke for ikke ledende syge- og sundhedsplejersker og radiografer.
En lovligt varslet strejke kræver, at 10% af DSR og Radiografrådets medlemmer udtages til konflikt. 

Du har som leder en særlig rolle under en konflikt. På den ene side skal du som arbejdsgiver medvirke til at de aftaler, der indgås i forbindelse med nødberedskabet på din arbejdsplads overholdes, og på den anden side skal du medvirke til, at konflikten bliver effektfuld ved ikke at lave strejkeramt arbejde.

Lederforeningen har derfor udarbejdet en særlig vejledning for ledere, så du er klædt på til, hvis det ender med en konflikt. 

Lederforeningens "Konfliktvejledning for ledere"  PDF udgave   (kan også printes)

Andre relevante oplysninger ved konflikt

Via den særlige overenskomstside på dsr.dk kan du også finde en række andre nyttige oplysninger. 

Arbejdspladser udpeget til konflikt - find dem HER
DSR Konflikt ABC - find den HER
Efter strejkevarsel: Sådan er processen - Læs HER
Lederforeningens "Konfliktvejledning for ledere" - Læs den HER 
Kommunernes Landsforening - OK21 Rammeaftale om nødberedskab - Læs den HER
Danske Regioner - OK21 Rammeaftale om nødberedskab - Læs den HER