Efter OK18

5 vigtigste resultater af OK18

1) Generel lønstigning på 6,8% til alle.

2) Tilkendegivelse fra både Danske Regioner og KL om at ledernes løn skal udvikle sig lokalt. Vi har i Lederforeningen tænkt os at tage arbejdsgiver på ordet.

3) Lederlønmodellerne i overenskomstsystemet får et serviceeftersyn.

4) Den danske model lever stadig. Flere talte før OK18 forhandlingerne om den danske models falit. OK18 forløbet endte med at styrke fagbevægelsen og sammenholdet i samme i en grad som ikke er set længe. Aftaleparterne vil i den kommende overenskomstperiode give den danske model et eftersyn (læs mere om kritikken af den danske model her: https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/forsker-dansk-model-boer-aendres/)

5) Pensionsgabet er udlignet på det kommunale område. Det vil sige, at der på Lederoverenskomsten fremover kun er én pensionsprocent - og der blev endvidere aftalt en lille stigning, så pensionsprocenten fremover er 16,83 % (pr. 1. april 2019: 17,29%). På det regionale område lykkedes det ikke at udligne gabet, men at mindske det, idet den laveste pension stiger med 1%.