IGLO modellen

Redskab til identificering af løsningsmuligheder

IGLO modellen er et redskab til at identificere hvad de væsentligste aktører har af rolle i løsningen af en arbejdsmiljøudfordring for ledere. Hvad kan individet gøre? Hvad kan gruppen af ledende sygeplejersker gøre? Hvad kan ledelsen over en gøre? Hvad kan vores organisation (Lederforeningen) gøre?

iglo_ledernes_arbejdsmiljoe.docx