Ny hovedorganisation

Sammenlægning af FTF og LO

FTF og LO bliver til en stor hovedorganisation 1. januar 2019

Nuværende LO-formand Lizette Risgaard, er valgt som den nye hovedorganisations første formand. FTF-formand Bente Sorgenfrey bliver 1. stedfortrædende formand, mens LO’s nuværende stedfortrædende formand Arne Grevsen bliver 2. stedfortrædende formand.

Indsatsområderne for den nye Hovedorganisation bliver:

- Fremtidens velfærdssamfund

- Vækst og beskæftigelse

- Viden, uddannelse og udvikling

- Arbejdsliv og ligestilling

- EU/Internationalt

- Ansættelsesret og overenskomster

- Organisationsudvikling i en ny tid.

Spørgsmål og svar til sammenlægningen - Hvad gør DSR og hvad gør en hovedorganisation ? 

2020-Projekt mellem LO og FTF  - En historisk gennemgang af projektet

Læs mere på https://fho.dk/om-fagbevaegelsens-hovedorganisation/saadan-blev-fagbevaegelsens-hovedorganisation-til/