Rammer for leder-TRs arbejde

Hvad siger overenskomsten? Hvad kan Lederforeningen tilbyde