Tænketanken Forkant

Tænketanken Forkant har fokus på hele det danske sundhedsvæsen. Tænketanken beskæftiger sig både med sundhedsemner og bidrager i debatter om strategisk ledelse og indretningen af hele sundhedsvæsenet.

Medlemmerne i Tænketanken Forkant er alle i en ledende funktion inden for sundhedsområdet eller beskæftiger sig med forskning. Medlemmerne kommer fra alle ledelseslag og repræsenterer alle dele af sundhedsområdet.

Tænketanken arbejder i dagligdagen uafhængigt af Lederforeningen, der dog udpeger tænketankens medlemmer.

Kontant til medlemmer af tænketanken

Kontakt formidles via kommunikationsrådgiver Thomas Garlov. Telefon 53530626 - mail thg@dsr.dk

Her er tænketankens medlemmer

Britta Louise Schack, oversygeplejerske, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Charlotte Fuglesang, sygeplejefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland.

Charlotte Gjørup, sundheds- og ældrechef, Horsens Kommune.

Christian Jørgensen, chefsygeplejerske, Slagelse Sygehus.

Helen Kæstel, sygeplejechef, Aalborg Kommune.

Inge Voldsgaard, chefsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien.

Kathrine Gellert, sygeplejefaglig leder af Akuttilbud Aalborg, Aalborg Kommune.

Lene Wichmann, plejehjemsleder, Søndervang Plejehjem og Beskyttede Boliger.

Louise Lund-Møller, chefsygeplejerske, Klinik for rygmarvsskader Hornbæk, Rigshospitalet

Maria Louise Bjørking, ledende sundhedsplejerske, Gladsaxe Kommune.

Marianne Lisby, lektor, Aarhus Universitetshospital.

Mette Rosendal Darmer, chefsygeplejerske, Rigshospitalet.

Morten Hougaard, chefsygeplejerske, Herlev/Gentofte Hospital.

Pernille Beth Kirkvåg, funktionschef, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland

Sussie Bratbjerg, chefsygeplejerske, Herlev / Gentofte Hospital.