Der er fortsat brug for større sundhedsaftale

Aftalen om en økonomisk ekstra indsprøjtning til landets regioner på 1 ½ milliarder kroner i 2020, fjerner ikke behovet for en større fornyelse af sundhedsvæsenet. Lederforeningen opfordrer politikerne til at komme hurtigt i gang med forhandlingerne om en ny sundhedsaftale.

Oprettet: 05.09.2019

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner løfter sundhedsområdet i regionerne med ca. 1,5 mia. kr. i 2020, som giver mulighed for at ansætte mere sundhedspersonale allerede næste år.

Men aftalen betyder ikke, at der ikke er behov for en større fornyelse af sundhedsvæsenet.

- Der ligger fortsat en stor opgave med at finde frem til en ny struktur for sundhedsvæsenet. En struktur som kan sikre sammenhæng i behandlingen og tage højde for, at der vil komme et øget behandlingsbehov på grund af den demografiske udvikling med flere ældre borgere, lyder det fra Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings og Analysecenter For Velfærd, VIVE.

- Jeg noterer mig da også, at alle parter er enige om, at der er brug for, at vi får set nærmere på hele strukturen for sundhedsvæsenet. Hospitalerne i den nuværende struktur kan helt enkelt ikke klare det øgede pres. Om vi så ender med en model med sundhedsfællesskaber eller med næshospitaler er nok mere en strid om ord. Men der er brug for at finde frem til en ny struktur. Jeg ser da helst, at det arbejde startes med det samme, siger Jakob Kjellberg.

I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, er der da også fremlagt et såkaldt faktaark, der beskriver, at regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale. Det fremgår dog ikke, hvornår sådan en sundhedsaftale skal ligge klar.

Lederforeningens formand, Irene Hesselberg, opfordrer politikerne til at komme hurtigt i gang med forhandlingerne om en ny sundhedsaftale.

- I Lederforeningen er vi naturligvis glade for, at der er fundet ekstra penge til sundhedsvæsenet. Men personligt synes jeg, at det er næsten lige så vigtigt, at der bliver taget hul på, hvordan vi får styrket hele vores sundhedsvæsen også på længere sigt. Det handler især om, hvordan vi får skabt et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Og jeg synes også, at det handler om, hvordan vi får sikret en ordentlig ramme for ledelsen af sundhedsvæsenet, siger Irene Hesselberg.

Lederforeningen har inviteret sine medlemmer til at udvikle gode ideer til udvikling af sundhedsvæsenet. Flere end trehundrede ledere har takket ja til dén opfordring, og mødes til idéudvikling i starten af oktober. ( Læs mere om Lederforeningens "Lederstafet 2019"  HER )

Som led i økonomiaftalen afskaffes det hidtidige omprioriteringsbidrag på både sundhedsområdet og på det regionale udviklingsområde. Dermed tages der ikke længere midler ud af sundhedsområdet, men lægges op til øget frihed til lokale løsninger.

Læs mere om aftalen mellem regeringen og landets regioner HER

(Foto: I forbindelse med aftalen mellem regeringen og landets regioner er der også enighed om en fortsat dialog om fremtidens sundhedsvæsen. Regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale. Rammen for et udspil er en videreførelse af et decentralt sundhedsvæsen, hvor regionerne videreføres og har indflydelse og medbestemmelse på sundhedsområdet. )