Tre politiske budskaber om kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

- til dig som tillidsvalgt i Dansk Sygeplejeråd

DSR  har i samarbejde med TeamArbejdsliv udgivet en dokumentationsrapport om sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og den kvalitet, de leverer i den sygeplejefaglige indsats.  På baggrund af resultaterne har hovedbestyrelsen sat fokus på især tre politiske budskaber, som vi håber, at du - som politisk valgt, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant - vil være med til at dagsordensætte i din dialog med ansvarlige politikere, i MED-sammenhæng, i arbejdsmiljøgruppen og/eller på personalemøder:

  • Større sikkerhed for patienterne ved bedre bemanding og godt arbejdsmiljø. Flere ressourcer skal derfor understøttes af et velfungerende samarbejde, høj ledelseskvalitet og en fornuftig arbejdsorganisering.
  • Større risiko for patientdød og fejl, når sygeplejerskerne vurderer, at deres arbejdsmiljø er dårligt. Der er derfor god grund til, at ledelsen tager det alvorligt, når sygeplejersker ikke oplever at kunne levere faglig forsvarlig sygepleje på grund af faktorer i arbejdsmiljøet.
  • Bedre kvalitet i pleje og behandling, når ledelse og samarbejdet fungerer. Det er derfor vigtigt at have fokus på, at ledere har de rette rammer og nødvendige kompetencer.

Budskaberne er uddybet i folderen, som også har forslag til spørgsmål, som du kan anvende eller bruge som inspiration til din dialog om sammenhængene.

Du finder folderen her

forside pjecen tre politiske budskaber om kvalitet og arbejdsmiljø