Forebyg hudlidelser som AMiR eller leder i arbejdsmiljøgruppen

Sæt fokus på eksponeringsrisikoen og instruktion

Som AMiR eller leder i arbejdsmiljøgruppen er det muligt at sætte fokus på eksponeringsrisikoen samt på instruktion i forebyggelse af hudlidelser.

Vær opmærksom på:

Kortlæggelse af risikofaktorer

I APV-indsatsen kan de risikofaktorer, der kan belaste huden kortlægges – bl.a. kemiske stoffer, sæber, desinfektionsmidler, handsker m.m.

Udfasning

Er det muligt at udfase eller helt erstatte belastende kemiske stoffer og materialer i arbejdet?

Ændrede arbejdsgange

Er der arbejdsprocesser, der medvirker til eksponering af vådt arbejde, kemiske stoffer og materialer og  kan disse ændres?

Løbende instruktion

Løbende at instruere og oplære kollegaer og nyansatte i ”sund hud” rutiner.

 

Regler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse

§ 16: Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.